SQ0M0ND

AndreuSolàMartín

andreusm@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Màster Universitari en Estudis Avançats d'Afers Internacionals

Grau en Relacions Internacionals