MS0P1RN

AgnèsMarquèsPujolar

agnesmp@blanquerna.edu
Titulacions/Assignatures

Pla d'Estudis de Mobilitat FCRI

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa