noticies

Notícies

-

Competència en un tercer idioma

Recordem als estudiants que van ingressar a la universitat en el curs, 2014-15 i 2015-16 que, des de l'any passat, la Generalitat demana certificar la competència de l'estudiant en un tercer idioma (anglès, francès, alemany o italià) en el nivell B2 del Marc Comú Europeu de referència per a les llengües, abans d’acabar els estudis de grau.

I Jornada Internacional Interuniversitària sobre Economia Social i Cooperativisme: Universitat, emprenedoria i economia cooperativa

I Jornada Internacional Interuniversitària sobre Economia Social i Cooperativisme: Universitat, emprenedoria i economia cooperativa

A l’Auditori de Blanquerna FCRI, i en el marc d’Aristos Campus Mundus, es va celebrar la I Jornada Internacional Interuniversitària sobre Economia Social i Cooperativisme: Universitat, emprenedoria i economia cooperativa, organitzada conjuntament amb el programa aracoop del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Toni Soler inaugura el postgrau en Guió i Realització de programes d'humor per a Ràdio i Televisió

El periodista Toni Soler, fundador de la productora Minoria Absoluta, va inaugurar la segona edició del postgrau que Blanquerna FCRI duu a terme juntament amb Minoria Absoluta. L’humor com a experiència vital, com a eina social i com a feina col·lectiva van ser els eixos argumentals per a arrencar el curs, ple de periodistes i comunicadors a la cerca d’una feina: fer riure els altres.

Pàgines