Estudiants de Relacions Internacionals analitzen els reptes mundials a través de la lent de la UE i les empreses multinacionals
24.11.2020

Durant el curs acadèmic, els alumnes del Grau en Relacions Internacionals exploren com canvia el punt de vista i l'enfocament dels assumptes globals segons les necessitats i característiques de cada sector.

Ho fan, amb l'ajuda d'experts i professionals com l'ambaixador Stefano Sannino (a la foto), Secretari general adjunt d'Afers Econòmics i Globals de el Servei d'Acció Exterior de la Unió Europea (SEAE), qui va descriure el funcionament del SEAE i va aprofundir en els desafiaments geoeconòmics i geopolítics als quals s'enfronta la UE. L'Ambaixador va prestar especial atenció a la contribució de la UE al multilateralisme.

Amb la Laura Tejera, cap de Premsa de l'Oficina d'Enllaç de Parlament Europeu a Barcelona, van abordar el paper de Parlament Europeu i, al novembre, el professor Javier Albarracín va fer un discurs d'obertura als alumnes del Seminari 3 d'Introducció a les Relacions Internacionals i també als alumnes de segon any sobre el paper de les empreses multinacionals en l'escenari global. 

El tema de la pau

En el marc del curs de tercer any sobre Organitzacions Internacionals, els estudiants van examinar la relació entre l'avanç de la pau i la seguretat internacionals i la participació en els assumptes internacionals. Es dedica especial atenció als acords constructius per a la participació internacional, així com als obstacles que impedeixen aquesta participació. Sobre aquests aspectes es van realitzar entrevistes amb Michael van Walt van Praag, president del Kreddha-Consell Internacional d'Acció per la Pau per als Estats, Pobles i Minories i assessor legal del Dalai Lama; amb Manel Manonelles, Conseller de Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya; amb Kate Sanderson, assessora de política exterior del Ministeri d'Afers Exteriors i Cultura de les Illes Fèroe i Yves Wantens, delegat de govern flamenc als Estats Units.