Convocatòria de Beca per a Personal Investigador Predoctoral
23.06.2017

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna convoca 1 beca per personal investigador predoctoral per a suport a la recerca. 

L'objectiu de la convocatòria, dins del marc d’un projecte d’investigació, és col·laborar en les línies de recerca següents:

 1. Públics joves i social media. Usos i percepcions en l'entorn digital.
 2. Audiències actives i gènere. Anàlisi de continguts produïts per a i per joves.
 3. Reptes de la representació de gènere en la comunicació al segle XXI.
 4. Alteritat i ètica de les representacions mediàtiques. Tractament audiovisual de la diferència.
 5. Polítiques educomunicatives. Mitjans, democràcia i Media Literacy.

Condicions de la beca

La durada de la beca serà amb dedicació completa d’1 any, però si per motius operatius de la investigació fos necessari, la beca podrà tenir una duració de 2 anys a temps parcial.

 • Remuneració total bruta és de 10.460 €
 • Incorporació a un grup de recerca de Blanquerna FCRI reconegut per la Generalitat de Catalunya.
 • Inici de l’ajut entre e l’1 de setembre i l’1 d’octubre de 2017.

Responsabilitat del becari

 • Col·laborar activament amb els projectes i grup de recerca assignat.
 • Fer la identificació i buidat de les novetats sobre l’àmbit de recerca, tant des del punt de vista bibliogràfic com de recursos.
 • Donar suport a les necessitats logístiques (planificació de grups de treball, entrevistes, interlocució amb instituts i partners...) i fer el seguiment de les despeses requerides pel projecte.
 • Participació en el buidatge de dades i en la projecció dels resultats de la recerca (sol·licitud d’ajuts, elaboració d’informes, memòries i articles).

Requisits de la convocatòria

 • Estar en possessió d'un grau o llicenciatura en qualsevol disciplina de les ciències socials, especialment en aquelles vinculades a la Comunicació.
 • Coneixement avançat (acreditable) d'anglès.
 • Es valorarà estar en possessió d'un màster universitari en Comunicació o estarlo cursant.
 • Es valorarà haver presentat el TFM o estar realitzant la tesi doctoral en una de les línies prioritàries descrites anteriorment.
 • Es valorarà tenir experiència (acreditable) en tasques de recerca.
 • Es valorarà estar inscrit o amb la intenció de fer-ho en el Programa de doctorat en Comunicació de Blanquerna FCRI.

Els aspirants hauran de fer arribar a la Secretaria de Recerca i Postgrau la documentació següent:

 • Sol·licitud (descarregar fitxer). 
 • Curriculum vitae.
 • Proposta argumentada del seu interès en la convocatòria i perspectiva rellevant que podria aportar-hi (màxim 3.000 paraules).
 • Certificació acadèmica oficial del grau cursat i màster cursats o en curs i, si s’escau, en Programes de doctorat.
 • Acreditació de coneixement de l'anglès o de llengua espanyola per a candidats de països on aquesta no sigui llengua oficial.

Terminis de presentació de la sol·licitud

La sol·licitud i la documentació es podrà presentar fins al dia 18 de juliol de 2017 per correu electrònic a:

mail Núria Pujol | nuriapg@blanquerna.edu.

En la concessió de la beca, es valoraran els aspectes següents:

 • La qualitat de la proposta presentada i la relació amb els àmbits prioritaris de recerca.
 • Curriculum acadèmic
 • Experiència investigadora
 • Experiència en gestió acadèmica

Resolució

enlightenedLes sol·licituds presentades seran avaluades pel Vicedegà de Recerca i Doctorat i dos investigadors/es de Blanquerna FCRI de les línies de recerca indicades i vinculats al projecte d’investigació. La resolució de la convocatòria es farà pública, com a màxim, el dia 15 de setembre del 2017. La convocatòria podrà quedar deserta.

Per a més informació de tipus acadèmic, podeu contactar amb les doctores:

mail Dra. Sue Aran-Ramspot | suear@blanquerna.edu i mail Dra. Maddalena Fedele | maddalenaf1@blanquerna.edu