Blanquerna FCRI ofereix nous títols de postgrau
06.03.2017

La Junta de Govern de la Universitat Ramon Llull ha aprovat propostes de nous títols de postgrau que va presentar la nostra Facultat: tres màsters en l’àmbit de les Relacions Internacionals, i un diploma d’especialització universitaria en Periodisme.

Aquests nous títols s’oferiran a partir del curs 2017-2018, i pel que fa als tres màsters de RRII, aquests s’impartiran en anglès.

L’objectiu del Màster en Globalització i Estratègies de Polítiques Públiques de Desenvolupament és capacitar professionalment els estudiants, tant pel que fa al disseny de polítiques públiques de desenvolupament com pel que fa a la seva execució i avaluació, en el marc d’institucions i organitzacions com ara departaments governamentals, agències de cooperació per al desenvolupament, organismes internacionals, mitjans de comunicació, organitzacions no governamentals o moviments socials.

El Màster en Estudis de Pau i Conflictes proporcionarà les eines teòriques i metodològiques que permetran als alumnes d’analitzar qüestions clau relacionades amb la pau, la seguretat i els conflictes, com també el seu argumentari.

El Màster en Seguretat Global i Intel·ligència anticipatòria permetrà exercir d'analistes en seguretat i/o prospectivistes, proporcionant competències com la captació, l’avaluació i el processament d'informació; l'anàlisi i valoració estratègica de tot tipus de situacions; o l'anticipació i planificació; aquestes habilitats són valuoses en molts camps professionals, com ara la gestió i administració, la comunicació, la seguretat, la logística, la consultoria, el màrqueting, etc.

El Diploma d'Especialització Universitària en Periodisme de Dades proporciona els coneixements, les competències i les habilitats necessàries per a poder iniciar-se amb èxit en el periodisme de dades. En aquest sentit, tracta temes, entre altres, com gestió de grans volums de dades per tal de construir relats periodístics, qüestions ètiques que planteja el treball amb dades massives, llenguatges de programació més comuns, estratègies sobre els canals i els dispositius a través dels quals distribuir continguts periodístics, conceptes i eines fonamentals de la infografia i la visualització de dades.

A més, la Facultat també compta amb el Màster en Relacions Internacionals, adreçat a professionals que es vulguin especialitzar en aquest àmbit, oferirà una aproximació global als principals fenòmens i actors que caracteritzen actualment les relacions internacionals, com també als grans desafiaments als quals s’enfronta.