Blanquerna FCRI, a la junta directiva del Clúster Audiovisual de Catalunya
21.07.2017

La Junta del Clúster s'amplia per a integrar la diversitat del sector, incloent-hi la presència de la professora Carme Basté, vicedegana d'Empresa i Innovació de la Facultat, i del professor Jordi Roigé.

Aprovada, per unanimitat, la incorporació de Blanquerna com a soci acadèmic, representa una de les novetats d'aquesta nova junta, la qual té per objectiu enfortir els lligams de les entitats acadèmiques que hi participen.

Fins ara, la relació entre empreses associades i món acadèmic descansava sobre els convenis de col·laboració, però a partir d'ara les universitats i facultats com la nostra passaran a formar part de l'estructura del Clúster, per tal de poder connectar els agents de tota la cadena de valor de la indústria audiovisual de manera més eficient. En aquest sentit, la participació de la professora Basté, des del Vicedeganat d'Empresa i Innovació, serà una peça fonamental.