noticies

Notícies

-

Iniciada la primera fase d’enviament d’informació a l’AQU per a la certificació del SGIQ del centre.

Iniciada formalment la primera fase d’enviament d’informació per a la certificació del SGIQ del centre. L’Oficina de Qualitat ha tramitat a l’AQU l’actualització del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) que regula tots els processos i procediments del centre en coherència amb les directrius i estàndards de qualitat academicodocent.

Pàgines