Durada 1 curs
Horari De dilluns a dijous, de 18h a 21.30h
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. Pere Franch
CoordinacióDra. Alba Sabaté Gauxachs

Preinscripció Oberta
Preu 6995€
masters-i-postgraus-url17-MAP-7020

Objectius generals

 • Preparar els estudiants per convertir-se en professionals de la informació internacional.
 • Proporcionar als estudiants el domini dels llenguatges propis de l’entorn digital (internet i xarxes socials), premsa, ràdio, televisió i continguts hipermèdia.
 • Aprofundir en els principals eixos de l’actualitat internacional.

 

Competències transversals

 • Treballar de forma autònoma, i alhora desenvolupar habilitats d’aprenentatge que permetin als estudiants assolir la plena maduresa intel•lectual i generar pensament propi.
 • Capacitat d’afrontar riscos a l’hora de prendre decisions i d’assumir les responsabilitats inherents.
 • Col·laborar amb altres estudiants per assolir objectius comuns.
 • Capacitat d’adaptació als canvis conceptuals, empresarials i laborals a partir de la informació rebuda.
 • Capacitat d’incorporació als àmbits laborals propis dels estudis de Periodisme i de les Relacions Internacionals.
 • Coneixement i respecte dels Drets Humans i dels valors propis d’una cultura de la pau i dels valors democràtics.

Competències específiques

 • Capacitat per elaborar productes divulgatius sobre temàtica internacional en qualsevol suport.
 • Capacitat d’informar sobre l’actualitat internacional en qualsevol suport amb un coneixement contextual ampli, basat en la teoria i la història de les Relacions Internacionals.
 • Capacitat d’utilitzar les tècniques i els formats multimèdia digitals per informar sobre l’actualitat internacional.
 • Capacitat d’aplicar estratègies de direcció, gestió i producció, i de prendre decisions en el procés d’elaboració d’un producte periodístic sobre temàtica internacional.
 • Coneixement de l’estructura i les organitzacions que intervenen en els àmbits polític, econòmic i jurídic internacionals.