Durada 1 curs
Horari De dilluns a dijous, de 18.00h a 21.00h.
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. Marçal Sintes
CoordinacióEli Vivas, elisavs@blanquerna.edu
Karma Peiró

Preu 6995€
masters-i-postgraus-url

Objectius

 • Delimitar un marc metodològic i conceptual de caràcter pluridisciplinari i, així, a continuació, poder aprofundir en el coneixement pràctic de les competències i habilitats relacionades amb el periodisme de dades, la verificació i les seves àrees d’interconnexió.
 • Explorar i saber detectar aquells camps en què el periodisme de dades i la verificació de continguts poden sé aplicats com una potent eina de coneixement i anàlisi.

Competències transversals i específiques del títol

 • Treballar de forma autònoma o autodirigida, amb habilitats d'aprenentatge que els permetin assolir la plena maduresa intel·lectual i generar pensament propi.
 • Potenciar la presa de decisions i de les responsabilitats inherents.
 • Col·laborar amb altres per a assolir objectius comuns, mitjançant la incorporació a grups de treball ja existents, o bé creant i liderant grups propis, aplicant en tots els casos, criteris d'eficàcia i integrant diferents punts de vista.
 • Adaptar-se als canvis conceptuals, empresarials i laborals a partir de la formació rebuda.
 • Afrontar la incorporació als àmbits laborals propis dels estudis, a partir del coneixement de les exigències conceptuals i actitudinals, així com de les qüestions legals i ètiques que implica aquest exercici professional.

Competències específiques

 • Ser capaç de formular les preguntes rellevants per a dur a terme la investigació periodística.
 • Idear i dur a terme projectes periodístics innovadors en el camp del periodisme de dades i el fact checking.
 • Saber localitzar amb rapidesa i eficàcia les fonts i les dades rellevants per a la nostra investigació o per a contrastar i comprovar informacions i altres continguts.
 • Comprendre i gestionar grans volums de dades per a construir relats periodístics i contrastar informacions i altres continguts.
 • Presentar de forma sintètica, comprensible i atractiva els continguts periodístics.
 • Adquirir coneixements bàsics quant als llenguatges de programació més comuns.
 • Analitzar i prendre decisions a partir de les diferents mètriques relacionades amb la Web 2.O i les xarxes socials.
 • Interpretar i aplicar els instruments de mesura o altres eines de tipus metodològic per a l'anàlisi social i polític de l'opinió pública (enquestes, baròmetres, estudis d'audiències, etc.).
 • Entendre i ser capaç de prendre decisions davant les qüestions ètiques que planteja el treball amb dades.
 • Desenvolupar el raonament estadístic i elaborar càlculs estadístics bàsics.
 • Tenir capacitat per a dissenyar estratègies sobre els canals i els dispositius a través dels quals distribuir continguts periodístics.
 • Dominar els conceptes i eines fonamentals de la infografia i la visualització de continguts.