Durada 1 curs
Horari Divendres i dissabtes
Crèdits 30 ECTS
DireccióDr. Marçal Sintes
CoordinacióEli Vivas, elisavs@blanquerna.edu
Karma Peiró

Preu 3700€
masters-i-postgraus-url

Objectius

L’objectiu del curs és proporcionar els coneixements, les competències i les habilitats necessàries per poder iniciar-se amb èxit en el camp del periodisme de dades. El curs no es limita a l’assoliment d’un nivell bàsic o merament introductori, sinó anar una mica més i ser útil per aquells que ja han començat a treballar en aquest terreny professional.

Competències transversals

  • Ser capaç de formular les preguntes rellevants per tal de dur a terme la investigació periodística.
  • Idear i dur a terme projectes periodístics innovadors en el camp del periodisme de dades.
  • Buscar, comprendre i gestionar grans volums de dades per tal de construir relats periodístics interessants i rellevants.
  • Entendre i ser capaç de prendre decisions davant les qüestions ètiques que planteja el treball amb dades massives.
  • Presentar de forma sintetitzada, comprensible i atractiva els continguts periodístics.

Competències específiques

  • Adquirir coneixements bàsics quant als llenguatges més de programació més comuns.
  • Analitzar i prendre decisions a partir de les diferents mètriques relacionades amb la Web 2.O i les xarxes socials.
  • Desenvolupar el raonament estadístic i elaborar càlculs estadístics bàsics.
  • Tenir capacitat per dissenyar estratègies sobre els canals i els dispositius a través dels quals distribuir continguts periodístics.
  • Dominar els conceptes i eines fonamentals de la infografia i la visualització de dades.