Diploma de Especialización Universitaria en Comunicación y Política en los Estados Unidos de América
Durada 1 curs
Horari Dimarts i dijous de 18.00h a 21.30h
Crèdits 30 ECTS
DireccióDra. Elena Yeste
Preinscripció Oberta
Preu 3800€
masters-i-postgraus-url17-DEU-5009

Objectius

Principals objectius

 • Estudiar les interconnexions entre la política, els mitjans de comunicació i els canvis socials als Estats Units d’Amèrica.
 • Examinar els canvis i transformacions en l’esfera pública i en la democràcia als EUA a causa de l’aparició de nous canals de comunicació.
 • Posar l’èmfasi en els aspectes fonamentals de la comunicació política i social: opinió pública i màrqueting polític, dues qüestions capitals en les democràcies occidentals.
 • Donar sortida a la demanda de major especialització en comunicació política i social, especialment pel que fa a l’àmbit internacional i, sobretot, dels EUA.
 • Determinar quin paper fan i quines responsabilitats socials i polítiques tenen els diversos agents responsables de la dinàmica de les societats occidentals sotmeses a un complex procés de transició.
 • Delimitar un marc metodològic i conceptual de caràcter transversal i pluridisciplinar amb l’objectiu de determinar les interconnexions entre la política, els mitjans de comunicació i les transformacions socials, amb una atenció especial als espais de confluència més significatius: TICs i opinió pública.

Els estudiants que superin el curs hauran obtingut les següents competències:

 • Coneixement profund de la història contemporània dels Estats Units i del seu context cultural, social i econòmic.
 • Capacitat d’utilitzar les eines d’anàlisi de la influència dels agents polítics i socials en l’agenda dels mitjans (agenda-setting) i l’enfocament de la informació (framing).
 • Capacitat d’aplicar les eines i tècniques de la comunicació i el màrqueting polític, en especial en el context dels EUA.
 • Adquisició de coneixements sobre la pràctica professional en la comunicació política.
 • Coneixement tècnic per planificar la comunicació de campanyes electorals.
 • Habilitat per interpretar i aplicar els instruments de mesura o altres eines de tipus metodològic per a l’anàlisi social i política de l’opinió pública (enquestes, baròmetres, estudis d’audiències, etc.).