Pre University Summer School Programmes

 • What is Global Communication Management? 
 • Seminari d'Introducció Professional a la Comunicació 
 • Introduction to the World of Internacional Relations

Undergraduate and graduate Summer School Programmes

 • Making a low budget short film – Prof. Judith Collell (30 h)
 • Personal Branding y Gestión de la Reputación en RRSS – Prof. Josep Rom i Jordi Collell (30 h)
 • Global Communication and Change Management – Prof. Enric Ordeix, Bart de Vries (President IPRA) i Filippo Muzi (CEO Methodos) (30 h)
 • Digital Communication – Prof. Ramon Martin-Guart (30 h)
 • Geopolitics of the Arab world – Prof. Bichara Khader (30 h)
 • Antoni Traveria Summer Course on Latin American & Caribean Studies – Prof. Agustí Fernández de Losada (30 h)
 • Intercultural Skills for International Relations – Prof Gemma Aubarell (20 h)
 • Data Journalism – Prof. Elisa Vivas (20 h)
 • Com s'elabora un reportatge als informatius diaris de TV – Prof. Lluís-Miquel Garcia Marrasé (20 h)
 • Els Futurs de l'Economia Social (Social Economy Futures) – Prof. Jordi Serra (20 h)
 • Prospective Studies – Prof. Jordi Serra (20 h)​