The Futures of the Future

Durada Del 2 al 6 de juliol del 2018.
Horari Matins i tardes.
CoordinacióJordi Serra del Pino
cursos-de-formacio-continuada

Co-organitzador:

Patrocinador principal:

Col·laboradors:

Blanquerna 2018 Futures Summer School

Dates i lloc
Estructura i parts
Organitzadors
Professors
Preus d'inscripció al curs

Introducció

Els estudis sobre el futur han estat un camp d’estudi molt dinàmic des dels seus inicis. Originàriament etiquetats com a Future Research, han evolucionat i es converteixen en Future Studies a Amèrica, mentre que a Europa es coneixen com a Prospective, i a Catalunya, bàsicament, com a Prospectiva. També s’han denominat Critical Futures, Foresight i, més recentment, hem presenciat l'arribada de Theory of Anticipation (Teoria de l'Anticipació), Experiential Futures (Futurs Experiencials), Postnormal Times Theory (Teoria del Temps Postnormals), com també l'impacte dels enfocaments tecnològics basats en Big Data i/o la intel·ligència artificial. Aquest és realment un moment interessant que indica un punt d'inflexió per a la disciplina.

La primera edició del Blanquerna Futures Summer School (BFSS) pretén proporcionar un punt de vista crític sobre l'estat de la tècnica en els estudis del futur. Mostrant una àmplia perspectiva dels esdeveniments més interessants i prometedors en aquest camp, per part d'alguns dels seus promotors originals i principals, el curs oferirà una àmplia perspectiva sobre els Futurs.

Atès que aquest any 2018 el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) commemora el seu 30è aniversari, el BFSS formarà part d’aquestes celebracions d'aniversari. I, encara més important, dedicarà una part significativa del seu temps a analitzar els principals reptes per a les ciutats en general i per a Barcelona en particular.

El curs combinarà diferents formats (classe, petit seminari, taller i “poliàlegs”) per a oferir als estudiants diferents experiències d'aprenentatge que coincideixin amb la seva diversitat teòrica i metodològica.

Torna a dalt


Dates i lloc

El BFSS tindrà lloc del 2 al 7 de juliol del 2018 a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals (Universitat Ramon Llull) Blanquerna de Barcelona.

Objectius

 1. Principal: Oferir una avaluació crítica dels desenvolupaments teòrics i metodològics més rellevants que s'estan desenvolupant actualment en els estudis del futur.
 2. Secundari: Proporcionar als estudiants un conjunt de competències (teòriques i metodològiques) que es poden aplicar en diversos àmbits acadèmics o professionals, incloent-hi els següents:
 • Estudis dels futurs / previsió / prospectiva
 • Planificació i planificació estratègica
 • Comunicació
 • Relacions internacionals
 • Anàlisi d'intel·ligència

Obtenir informació sobre l'evolució de les ciutats i els fenòmens relacionats amb la ciutat. I, en el marc d'aquest objectiu, aquesta edició del curs també intentarà proporcionar contribucions útils (tant de contingut com de teoria) en relació als escenaris de futur per a Barcelona.

Explorar noves formes de presentar / exposar / lliurar / difondre el futur, però també per a percebre / rebre / captar / comprendre / treballar amb ell.

Torna a dalt


Estructura i parts

La BFSS del 2018 tindrà quatre parts diferenciades:

 1. El curs o seminari principal dedicat als Futurs del futur, que es desenvoluparà els matins del 2 al 6 de juliol del 2018. Cada dia tindrà un enfocament especial amb dos o tres ponents principals. Tots els ponents hauran de presentar un desenvolupament particular en Futurs, i connexions per a ciutats / Barcelona.
 2. Els “poliàlegs”, que tindran lloc a les tardes del 2 al 6 de juliol. Cada dia un/diversos/es oradors/es iniciaran el debat assenyalant les principals implicacions futures per a les àrees urbanes en general, i amb un focus particular per a Barcelona, sobre el tema específic que es tracti aquella tarda.

Parts de la BFSS

 1. Els Futurs del Futur (Seminari Principal)​

El seminari principal és l'activitat bàsica de la BFSS i cobrirà cinc matins (del 2 al 6 de juliol) de 9:30 a 14:00. El propòsit principal és introduir i examinar alguns dels enfocaments més interessants que actualment estan fent créixer la disciplina de l’estudi del futur. Cada dia hi haurà un enfocament particular:

 • Dia 1: Futurs sentits (o percebuts amb els sentits). Aquest dia es tractarà principalment de Futurs Experimentals. Els futurs experimentals, com el Disseny Innovador i els enfocaments relacionats, intenten fer que els futurs siguin comprensibles, agradables o atractius per alguna cosa més que les contribucions teòriques.
 • Dia 2: Futurs mesurats. La promesa de les grans dades i les aplicacions d'intel·ligència artificial és poder predir el futur sense haver d'entendre’l o haver de dominar la teoria. Però, és així? La segona sessió es dedicarà a examinar algunes aplicacions amb Big Data i / o Intel·ligència Artificial per a anticipar el futur.
 • Dia 3: Futurs anticipats. La Teoria de la Anticipació és l'enfocament més nou, i té com a objectiu proporcionar un sòlid fonament teòric a l'estudi i anàlisi del futur. A més d'això, per a explorar si hi ha un terreny comú on l’estudi del futur i altres disciplines (interessades en el futur) puguin reunir-se i treballar junts. El tercer matí se centrarà en el treball realitzat pels promotors de la Teoria de la Anticipació.
 • Dia 4: Futurs postnormals. La Teoria dels Temps Postnormals (PNTT) és un altre esforç intel·lectual recent per a avaluar la rellevància de la investigació futura en el moment actual. Per tant, PNTT té com a objectiu proporcionar una comprensió més profunda tant del canvi com de com l’entenem nosaltres. En definitiva, PNTT vol proporcionar un enfocament més complet per a preveure el futur. La quarta sessió tractarà, doncs, dels Postnormal Times.
 • Dia 5: Futurs aplicats. La prova final de qualsevol aportació teòrica i / o metodològica és la seva usabilitat en un context específic. Tanmateix, massa sovint els futuristes només se centren en la utilitat i desconeixen la solvència teòrica. L'últim dia es revisarà la usabilitat i la robustesa teòrica dels plantejaments previs en diferents camps (educació, consultoria, formulació de polítiques, intel·ligència, etc.)

Per tal d'oferir als alumnes contribucions teòriques i metodològiques, tots els professors hauran d'incloure exemples o estudis de casos que es puguin examinar a les sessions. A més, donat que el focus del BFSS és el fenomen urbà i metropolità, es demanarà als professors que utilitzin exemples o casos rellevants per a les ciutats en general i, si és possible, específicament per a Barcelona.

 1. “Poliàlegs” de Barcelona: reptes urbans en Temps Postnormals​

Les tardes del 2 al 6 de juliol, de 15:30 a 18:30, es dedicaran al present i es debatran alguns dels principals reptes de futur per a les ciutats. Les sessions s'executaran com a “poliàlegs”.

Els “poliàlegs” són un mètode estructurat de discussió, dissenyat per a liderar i generar nous coneixements, a través de la síntesi, en un context més equilibrat i potenciador. A diferència dels diàlegs, la pluja d'idees, el seminari socràtic i altres mètodes de discussió, els “poliàlegs” fan èmfasi en múltiples perspectives, perspectives pluridisciplinàries i interdisciplinàries. D'aquesta manera, els participants en un “poliàleg” són triats deliberadament des de diferents procedències, posicions, disciplines i conviccions. Alguns d'ells poden estar altament informats sobre el tema que es debat, d'altres poden veure's afectats d'alguna manera pel tema (com a usuaris, clients, ciutadans) i d'altres poden ser absolutament profans. Des d'una perspectiva futura, tots són iguals, ja que el futur pertany a tots ells: tots tenen una participació legítima en el que el futur aporta.

Com que l'objectiu principal de qualsevol “poliàleg” és ajudar els participants a canviar o millorar la seva perspectiva sobre el tema en debat, no hi ha documents o presentacions preparades. En canvi, tots els participants estan obligats a pensar i explorar una pregunta específica i inicial.

Cada “poliàleg” segueix un procés estructurat:

 • Pensaments desencadenants: cada sessió comença amb el facilitador principal fent una presentació breu en què introduirà els principals reptes futurs que s’integren en o comporten el tema que es debat.
 • Poli-mapatge: primera ronda oberta en què els participants identifiquen i enumeren diverses perspectives i implicacions que cal tenir en compte. En funció de les aportacions es poden establir iteracions per a aprofundir en els aspectes que generin més interès. Addicionalment, i en funció del nombre de participants, es pot dividir el plenari en grups reduïts per a permetre que s’aprofundeixii en paral·lel en diversos temes o qüestions; si s’opta per dividir el grup caldrà preveure un espai per a fer la posada en comú dels diferents grups.
 • Poli-sintesi: els participants dedicaran la part final del “poliàleg” a arribar a conclusions i aconseguir algun tipus de síntesi: una posició consensuada general que incorpori o tingui en compte diferents perspectives i posicions i que permeti respondre les dues preguntes o encàrrecs principals de cada “poliàleg”.
  • Respecte al tema treballat, què s’hi troba a faltar en el pensament, enfocament o anàlisi dominant?
  • En funció del treball desenvolupat, quines mesures o accions consideren els participants que cal implementar o aturar immediatament?

Per tant, cada “poliàleg” acaba amb un conjunt de recomanacions que el PEMB podria incorporar, difondre, promoure o utilitzar per a aprofundir en el seu treball.

Temes proposats per als “poliàlegs”:

 • Dia 1: Governança o govern multinivell
 • Dia 2: Diversitat i inclusió social
 • Dia 3: Energia i Sostenibilitat
 • Dia 4: Treball i model de producció
 • Dia 5: Comunicació i participació.

Torna a dalt


Organitzadors

El BFSS serà organitzat pel Centre for Postnormal Policies and Future Studies (CPPFS) conjuntament amb Blanquerna, amb el suport del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.

CPPFS

El Centre for Postnormal Policies and Future Studies (CPPFS) es una red internacional de investigación y consultoría que promueve la alfabetización de los futuros con un enfoque particular en los pueblos marginados y las sociedades musulmanas. El CPPFS trabaja con comunidades, instituciones benéficas, fundaciones e instituciones de investigación, educación y arte para fomentar la investigación crítica, el aprendizaje de acción y una imaginación ética para configurar futuros descolonizados, alternativos y favoritos. CPPFS ha sido pionero en la teoría y la metodología de los Postnormal Times.

Blanquerna

Blanquerna, com a comunitat universitària plural, s'inspira en els principis de l'humanisme cristià. Té la missió de proporcionar una educació integral per a permetre que els individus es converteixin en professionals competents, amb un ampli sentit de l'ètica i compromesos amb la transformació social. Així, poden crear coneixement enfocat a la justícia i al bé comú.

PEMB

El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) és una associació privada sense ànim de lucre, promoguda per l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, presidida per la presidenta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). El PEMB és un instrument per a identificar les necessitats i el potencial del territori a mitjà termini, per a preveure tendències i amenaces i per a fer propostes per afrontar el futur en les millors condicions.

Torna a dalt


Professors

Onno Seroo. Director del curs. Actualment, director de la titulació de Relacions Internacionals a la Universitat Blaquerna - Ramon Llull, té una extensa carrera com a expert en Relacions Internacionals, incloent-hi diverses organitzacions relacionades amb la UNESCO

Jordi Serra. Coordinador del curs. Jordi Serra és Cap de recerca del Center for Postnormal Policy & Futures Studies, també és professor associat a Blanquerna - Universitat Ramon Llull. Actualment, el Jordi és fellow i vicepresident del capítol iberoamericà de la World Futures Studies Federation.

Anna Bonet. Periodista i professora associada a la Universitat de Barcelona. Actualment és la cap de programes de televisió i projectes audiovisuals d'Undatia. També dirigeix i presenta diversos programes de ràdio i televisió.

Stuart Candy. Professor associat a l’escola de disseny de la Universitat Carnegie Mellon. L’Stuart és artista i dissenyador, el seu treball s’ha exhibit en diversos museus i festivals. També ha realitzat treballs de consultoria per a organitzacions privades i públiques.

Enric Escorsa. Director general d'IALE, on treballa en projectes d'intel·ligència competitiva i vigilància tecnològica, com també en projectes d'avaluació tecnològica i gestió de IP. La seva activitat docent inclou cursos sobre temes relacionats amb la innovació i la gestió de dades.

Maya van Leemput. Prospectivista, artista multimèdia i investigadora sènior de l'Erasmus Hogeschool, on està creant el nou 'Centre de Recerca de Futurs Aplicats - Temps Obert'. També és investigadora sènior del Center for Postnormal Policy & Futures Studies.

Roberto Poli. Professor de prospectiva social i filosofia de la ciència a la Universitat de Trento. Ha estat guardonat amb la primera Càtedra UNESCO de Sistemes Anticipatoris. També és redactor en cap d'Axiomathes, a més d’editor de la sèrie Categories i de Science of Anticipation.

Elisabet Roselló. Investigadora de tendències estratègiques i consultora en temes que abasten des de la transformació (post) digital a través de noves lògiques d'innovació co-creatives i obertes, incloent-hi transformacions culturals-socials. Ha treballat en una gran varietat d'empreses, serveis públics i institucions culturals.

Ziauddin Sardar. Director del Center for Postnormal Policy & Futures Studies. El Zia ha desenvolupat una intensa activitat com a escriptor, radiodifusor i crític cultural: ha publicat més de cinquanta llibres, ha treballat com a periodista de ciències, com a reporter de televisió, com a columnista, com a comissari per a la Comissió d'Igualtat i Drets Humans i com a membre del Fòrum provisional de seguretat nacional, ambdues del Regne Unit. Actualment edita Critical Muslim.

Wendy Schultz. Fundadora i directora d'Infinite Futures. Té una àmplia experiència en prospectiva, incloent-hi la investigació, la planificació i la facilitació de tallers per a una gran varietat d'instituts privats i públics.

Torna a dalt


Preus d'inscripció al curs

L’EEPB dona la possibilitat d’inscriure’s a tota l’escola o a activitats concretes:

Matins

Seminari Principal, matins del 2 al 6 de juliol, de 9:30 a 14:00 hores. Els Futurs del futur: 500 euros.

Tardes​

Els “poliàlegs” de Barcelona, tardes del 2 al 6 de juliol, de 15:30 a 18:30. Reptes urbans en temps postnormals (tots els “poliàlegs”): 200 euros.

 • Governança multinivell: 50 euros
 • Diversitat i inclusió social: 50 euros
 • Energia i sostenibilitat 50 euros
 • Model laboral i productiu: 50 euros
 • Comunicació i participació: 50 euros

Preu combinat

Totes les activitats: 550 euros.

enlightenedDescarregar full d'inscripció i enviar a mail jordisd1@blanquerna.edu