Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Termcat

Extracte del document: Criteris de citació bibliogràfica (elaborat pel TERMCAT) a partir de la norma ISO 690 i de la descripció bibliogràfica normalitzada internacional (ISBD). Si voleu ampliar la informació, consulteu aquest PDF http://www.termcat.cat/docs/docs/Bibliografia.pdf

AUTORIA. Títol. Edició. Lloc: Editorial, any. Núm. v. (Col·lecció; núm.)
ISBN núm. (opcional)

Autoria desconeguda
Gran Enciclopèdia Catalana. 2a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1986-1998. 26 v.
ISBN 84-85194-81-0

D'un a tres autors
PANAREDA i CLOPÉS, J.M; BUSQUÉ i BARCELÓ, J; RABELLA i VIVES, J.M. Diccionari de cartografia. Barcelona: Generalitat de Catalunya · Departament de Cultura: Curial, 1994. (Terminologies)

Més de tres autors
PERETÓ, J. [et al.]. Fonaments de bioquímica. [València]: Universitat de València, 1996. (Educació. Materials; 15)
ISBN 84-370-2323-8

Editor literari, coordinador o compilador
DUARTE, C; ALAMANY, R., eds. Tradició i modernitat en el llenguatge administratiu. Barcelona: Generalitat de Catalunya · Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1986. (Materials; 8)

Entitat
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIENCIAS HORTICOLAS. Diccionari de ciències hortícoles. Madrid [etc.]: Mundi-Prensa, 1999.
ISBN 84-7114-818-8


Parts d'una monografia

AUTORIA. «Títol de la part de la monografia». A: Dades bibliogràfiques de l'obra completa. p.
ISBN núm (opcional)
OWEN, T.M. «Alguns aspectes dels drets lingüístics al País de Gal·les». A: Drets lingüístics i drets culturals a les regions d'Europa. Actes del Simposi Internacional. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura, 1995. p. 105-108.
ISBN 84-393-3296-3
En el cas que només s'hagi consultat un dels volums d'una obra, s'ha de fer constar després de la menció del títol mitjançant l'abreviatura Vol. i el número del volum en xifres aràbigues.
COROMINES, J. Entre dos llenguatges. Vol. 2. Barcelona: Curial, 1976. (Biblioteca de cultura catalana; 20)
ISBN 84-7256-005-8

Títol: subtítol [Lloc de publicació] Vol. (any), núm. de l'exemplar.
ISSN número (opcional)
Meta: journal des traducteurs [Montréal] Vol. 40 (1995), núm. 3.
ISSN 0026-0452
Terminogramme: bulletin d'information terminologique et linguistique [Québec] (1995), núm. 77.
ISSN 0225-3194


Articles de revista

AUTORIA. «Títol de l'article». Títol de la revista Vol. (any), núm. de l'exemplar, p. x-x
GENTILHOMME, Y. «Termes et textes mathématiques: reflexions linguistiques non standard». Cahiers de lexicologie Vol. 76 (2000), núm. 1, p. 57-89.
PETRALLI, A. «Néologismes, internationalismes et mondialisation». Terminologies nouvelles (1999), núm. 20, p. 60-71.


Articles de diari

AUTORIA (si hi consta). «Títol de l'article». Nom del diari [Lloc d'edició] (dia mes any), núm., p.
Si el lloc d'edició si no forma part del nom del diari, cal fer-lo constar entre claudàtors. La data es dona completa, en la llengua del document.
RENDÉ i MASDEU, J. «Una Llengua útil». Avui [Barcelona] (2 gener 1997), núm. 6901, p. 18.

Article de diari digital AUTOR. «Títol» [En línia]. Nom del diari [Lloc d'edició] (dia mes any). [Consulta: 25 abril 2010]

GUTIÉRREZ, Thais. «Cues als lavabos de dones, una discriminació més» [En línia]. Ara.cat [Barcelona] (25 febrer 2020). [Consulta: 25 febrer 2020]

Publicacions oficials

Títol (dia mes any), núm. de l'exemplar.
Cal transcriure la data en la llengua del document.
La citació dels textos que apareixen en les publicacions oficials segueix la representació anterior precedida pel títol del text entre cometes i un punt.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (4 desembre 1996), núm. 2289.
«Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal». Boletín Oficial del Estado (24 noviembre 1995), núm. 281, p. 33987-34058.

AUTORIA. Títol [Designació específica del tipus de document]. Lloc: editorial, any.
S'admet com a responsable d'autoria qualsevol persona o entitat que hagi participat de manera important en la creació del seu contingut artístic o intel·lectual o en la seva realització: autors, compositors, intèrprets, directors, productors, realitzadors, etc. Si no se'n destaca cap, se citen directament pel títol.
AMARGÓS, J. A. La Febre d'or [Disc sonor]. Barcelona: PDI, DL 1993.
Imatges i fets del catalans [Videocasset]. [Barcelona]: Fundació Serveis de Cultura Popular, 1983.

Nom del programa. Responsabilitat (si escau). Entitat emissora, menció de la data d'emissió.
No s'indica la designació específica de la classe de document.
Autògrafs. Dir. Jordi Turtós. Canal 33, Televisió de Catalunya, emès el 13 de gener de 1997.
Objetivo'92. RTVE, emès el 10 d'abril de 1987.
El Terrat. Dir. Andreu Buenafuente. Catalunya Ràdio, emès el 15 de novembre de 1996.

AUTORIA. Títol [Designació específica del tipus de document]. Lloc: editorial, any.
Si presenten una responsabilitat d'autoria, se citen per l'autor; si no, pel títol.
Si no tenen títol, se'n fa una breu descripció del contingut entre claudàtors.
CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES. DIRECCIÓ DE SERVEIS. Monedes d'Europa [Cartell]. Barcelona: Generalitat de Catalunya · Departament d'Economia i Finances. Direcció de Serveis, 1995.
FUNDACIÓ JARDÍ BOTÀNIC DE SÓLLER. Les Plantes [Tríptic]. [S.l.]: Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació i Cultura: Conselleria de Medi Ambient, [2001]. (Papers de botànica; 1)

Fitxers informàtics
AUTOR O DESENVOLUPADOR. Títol [Fitxer informàtic]. Edició o versió. Lloc de publicació: editorial o distribuïdora, any de publicació. Descripció material (Col·lecció).
TERMCAT, Centre de Terminologia; CATALUNYA. GENERALITAT. DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Diccionari d'assegurances: terminologia i fraseologia [Fitxer informàtic]. Barcelona: INK Catalunya, [1996]. 2 disquets 31/2 (a.d.) + 1 manual d'ús
Documents en línia
AUTOR. Títol [En línia]. Edició o versió. Lloc de publicació: editorial o distribuïdora, any de publicació. [Consulta:]
BELGIQUE. MINISTERE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE. SERVICE DE LA LANGUE FRANÇAISE. Banque de données terminologique [En línia]. Bruxelles: Communauté Française de Belgique, 2000. <http://www2.cfwb.be/franca/xml/html/bd/bd.htm>[Consulta: 25 abril 2001]

Article de diari digital AUTOR. «Títol» [En línia]. Nom del diari [Lloc d'edició] (dia mes any). [Consulta: 25 abril 2010]

GUTIÉRREZ, Thais. «Cues als lavabos de dones, una discriminació més» [En línia]. Ara.cat [Barcelona] (25 febrer 2020). [Consulta: 25 febrer 2020]

[ca.] circa, precedeix una data de publicació aproximada
comp. compilador
coord. coordinador
cop. copyright, precedeix la data extreta del copyright
dir. director
DL dipòsit legal, precedeix la data extreta del dipòsit legal
ed. editor o director literari
[et al.] et alii, indicació de l'omissió d'autors
[i.e.] id est, precedeix una data de publicació corregida
núm. número d'exemplar de publicació en sèrie
p. pàgina/es
[S.l.] sine loco, s'utilitza quan no es coneix el lloc de la publicació
[s.n.] sine nomine, s'utilitza quan no es coneix el nom de l'editor
[sic] segueix una incorrecció
v. segueix el nombre de volums d'una monografia
Vol. precedeix el número del volum citat
Darrera actualització: 20 setembre 2004

logo

Excel·lència és futur