Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

On publicar

Per triar la revista en què publicaràs la teva recerca hi ha dos criteris imprescindibles que cal tenir en compte:

La cobertura temàtica: que la revista sigui del tema de l'article

Els índexs d'impacte: que estigui present als índexs d'impacte que valora l'AQU

Altres criteris importants:

Accés obert

Rapidesa en la publicació

Taxa de refús

Quantitat d'articles publicats

Cercadors de revistes a grans editorials:

Les grans editorials acostumen a tenir un cercador on pots buscar la millor revista per publicar el teu treball. Només cal que omplis un formulari amb el títol de l’article i l’abstract i, en funció d’aquesta informació, et proposaran una sèrie de títols i d’altres informacions, com el factor d’impacte de la revista i la possibilitat de publicar en Accés Obert. Cercadors de revistes:

La cerca a les bases de dades WoS i Scopus et proporcionarà una llista de revistes del teu tema amb un índex d'impacte alt.

Wos i Scopus són dues bases de dades que només contenen articles amb un factor d'impacte alt i a través d'aquestes podràs aconseguir una llista de revistes en què tingui cabuda el teu article.

Exemples de cerca a WoS i a Scopus:

Accés a la Web of Science

Al desplegable "All databases", selecciona:

  • Web of Science Core Collection

Al desplegable "Collection", selecciona:

  • Science Citation Index Expanded
  • Social Science Citation Index
  • Arts & Humanities Citation Index
  • Emerging Science Citation Index

Un cop feta aquesta selecció, ja pots fer la cerca.

Manual

logo

Excel·lència és futur