Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Indicadors d'impacte - Autors

Autors

Índex h

L'Índex h és un indicador basat en el conjunt dels treballs més citats de l’investigador i en el nombre de citacions de cadascun d’aquests treballs. S’aconsella tenir creats els diferents perfils d’autor per afavorir la millor puntuació a l’Índex h.

Un investigador té un índex h de x quan x dels seus documents han rebut almenys x citacions cadascun.

Per exemple, un h=20 significa que un autor té 20 publicacions que s’han citat cadascuna almenys 20 vegades.

Podem trobar l'Índex h a WoS, Scopus i a Google Scholar, entre altres bases de dades.

WoSScopusGoogle ScholarCom signar / Perfils d'autor / Filiació institucional
Index H
logo

Excel·lència és futur