Fem de Blanquerna un espai segur
15.09.2020

L'objectiu és assegurar la qualitat docent i dels serveis amb especial atenció a la preservació de la salut de tots.

Blanquerna-URL ha preparat els espais i organitzat els horaris dels graus i màsters per garantir la presencialitat dels estudiants i professors a les aules, combinant-ho amb la docència online. L'objectiu és assegurar la qualitat docent i dels serveis que Blanquerna-URL sempre ha ofert, però amb especial atenció a la preservació de la salut de tots.

Aquí trobareu els plans de prevenció específics de cadascun dels espais de Blanquerna-URL, uns plans elaborats pel Comitè de Seguretat i Salut intercentres i els equips directius de cada facultat. També s'hi incorporen recomanacions de bona pràctica preventiva i mesures d’obligat compliment per a tot el personal, els estudiants i els visitants.