Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Missió, visió i valors

Blanquerna-URL, una comunitat universitària plural basada en l'excel·lència, la innovació i la formació integral

Et donem la benvinguda a Blanquerna-URL, una comunitat universitària d’excel·lència inspirada en la tradició humanista del savi Ramon Llull, que implica una manera diferent d’impartir docència, entre moltes altres coses. Formem professionals qualificats, amb altes perspectives d’ocupabilitat i capaços de tenir un impacte positiu en la societat. Som una comunitat universitària plural, inspirada en els principis de l’humanisme cristià, que té com a missió l’educació integral de les persones perquè esdevinguin professionals competents, ètics i compromesos en la transformació social.

Missió

Blanquerna, com a comunitat universitària plural, inspirada en els principis de l’humanisme cristià, té com a missió l’educació integral de les persones perquè esdevinguin professionals competents, ètics i compromesos en la transformació social, creant coneixement al servei de la justícia i el bé comú.

Visió

Ser una institució universitària de Barcelona reconeguda nacionalment i internacionalment per un estil educatiu propi i innovador, per l’excel·lència en la formació de professionals amb un alt nivell d’ocupabilitat i compromís social, i per l’impacte de la seva recerca en la societat.

Valors

Blanquerna-URL s'arrela en la tradició humanista i cristiana. Estem al servei de la persona, fomentant la transformació del món i afavorint el diàleg i la relació entre fe, cultura i ciència. Volem millorar el món i que tu en siguis el protagonista.

Els nostres valors

Qualitat

Perquè som Universitat i fem les coses amb professionalitat, coneixement i excel·lència.

Persona

Perquè les persones, el seu creixement integral i el seu projecte de sentit són la raó de la nostra missió.

Professionalitat i servei

Perquè personalitzem la nostra activitat i actuem en equip amb veritable vocació de servei.

Creativitat

Perquè l'arrel lul·liana ens fa ser apassionats de la descoberta i de la construcció de nous camins.

Arrelament i obertura al món

Perquè la nostra identitat i el món s’enriqueixen quan despleguem xarxes i practiquem la cultura de la trobada i del diàleg.

Compromís cívic

Perquè des de l’ètica, la responsabilitat i l’esperança contribuïm a construir una societat més justa i solidària.

Marc estratègic de Blanquerna-URL

El Marc estratègic 2021-2026 defineix els objectius de la institució, concreta les accions a implementar en la línia de la seva missió, visió i valors i se sustenta en uns pilars fonamentals -la identitat Blanquerna, la sostenibilitat econòmica, la cultura de la responsabilitat i la qualitat en el servei- d'acord amb els quals es desenvolupen uns objectius i àmbits o àrees estratègiques: la docència, la recerca, les relacions externes, la internacionalització i la gestió.

alumnes a l'exterior de la FPCEE

Ideari Blanquerna

"Blanquerna, un projecte obert a nous horitzons. Quan la memòria anticipa futurs" és l'ideari de la institució, un text amb l'objectiu de donar a conèixer de manera sintètica la tradició que ha esculpit i configurat la identitat de Blanquerna. Aquest document, obra del professor Francesc Torralba, vol ser un punt de referència per fer viu l'estil de l'herència humanista, cristiana, científica i renovadora que és i vol continuar sent Blanquerna.

Ideari
Alumnes desenfocats al passadís de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Sabem on anem perquè sabem d'on venim

La nostra història és la nostra essència

logo

Excel·lència és futur