Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

L'anglès a la Facultat

Des de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL sempre s’ha optat per incloure la competència en llengua anglesa dins les competències que defineixen els perfils professionals de cadascun dels nostres estudis. Aquesta competència està inclosa en els plans docents de cada estudi de grau amb la intenció de donar més oportunitats de formació al nostre alumnat i una millor garantia per al seu assoliment.

Així, en els estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Gestió Esportiva, Logopèdia i Psicologia, l'alumnat té una assignatura obligatòria d’anglès dins el recorregut curricular a 2n curs (assignatura anual de 6 ECTS de 3 hores de classe setmanals presencials) per a l’adquisició d’aquesta competència. En el cas dels estudis d’Educació Infantil i Educació Primària, la competència lingüística de la llengua anglesa a nivell B2 es troba dins les competències que l’estudiant ha d’assolir en el treball de final de grau. Els estudiants del grau en Educació Primària (Anglès) tenen un recorregut propi pel que fa a la competència lingüística d'anglès.

L’estudiant de la nostra facultat també pot millorar la competència d’anglès aprofitant diverses oportunitats que la Facultat li ofereix mitjançant altres espais d’aprenentatge, com ara en alguns mòduls de 3r o 4t curs, segons l’estudi, en matèries impartides en modalitat AICLE (aprenentatge integrat de contingut i llengua estrangera), en el treball de final de grau o bé l’oportunitat de participar en programes internacionals. A més a més, la Facultat ofereix cursos d’extensió universitària de diversos nivells que l’estudiant pot cursar al llarg del grau en el moment que ho vulgui. Aquests cursos s’imparteixen durant el primer i el segon semestre en horari de migdia i també durant la primera quinzena de juliol en horari intensiu. D’altra banda, l'alumnat i el professorat tenen a l’abast l’Aula d’Autoaprenentatge de Llengües com un recurs addicional a tota l’oferta formativa esmentada amb anterioritat.

Gràcies a un conveni signat entre la Fundació Blanquerna i Oxford University Press, que atorga a la Facultat la nominació de centre examinador oficial de l’Oxford Test of English (OTE), l’estudiant de la Facultat podrà obtenir —paral·lelament al títol del grau— el títol del nivell B2 certificat per la Universitat d’Oxford, d’acord amb els nivells establerts en el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües.

logo

Excel·lència és futur