Tres professores de Blanquerna-URL, nous membres acadèmics de la 'Academia Española de Nutrición y Dietética'
23.02.2017

La directora del Grau en Nutrició Humana i Dietètica Dra. Imma Palma ha estat nomenada Membre Acadèmic d'Honor i Membre Acadèmico de la Academia Española de Nutrición y Dietética. També són Membres Acadèmics les professores de Nutrició Dra. Paula Jakszyn i Dra. Elena Carrillo.