Grau en Farmàcia
El Grau en Farmàcia obté l'informe favorable de l'AQU pel reconeixement del seu programa formatiu a nivell de Máster
02.10.2014

Aquest reconeixement comporta que quan els estudiants finalitzin el grau en Farmàcia a la URL podran accedir directament al programa de doctorat.

El passat 3 de setembre el Grau en Farmàcia Blanquerna-IQS va obtenir l'informe favorable de l'Agència de Qualitat Universitària (AQU) Catalunya per a l'adscripció del seu programa formatiu al Nivell 3 (Máster) del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior (MECES), amb efectes per a tots els graduats de la titulació.