GLOBALCODES: Globalització, conflictes, seguretat i desenvolupament

recerca

GLOBALCODES s’articula a partir de les següents tres línies o àmbits de recerca:

  1. “Conflictes, violències i construcció de pau”, línia coordinada pel Dr. Jordi Calvo Rufanges i que té dos objectius principals: i) analitzar el paper dels actors internacionals en les estratègies de resolució de conflictes i construcció de pau en els escenaris de postviolència, i ii) analitzar les iniciatives de construcció de pau locals, especialment les liderades per les dones i grups de dones, en escenaris de violència armada, violència no convencional i postviolència.

  2. “Globalització, desenvolupament i governança global”, àmbit coordinat pel Dr. Oscar Mateos Martín, i que es planteja, principalment, els següents aspectes: i) analitzar la naturalesa i característiques dels diferents règims internacionals i d’alguns dels seus actors davant reptes globals com les crisis socioambientals o les crisis de refugiats i el fenomen migratori, i ii) entendre el paper dels actors locals, preferentment els moviments socials i comunitats locals, davant les conseqüències socioeconòmiques i sociopolítiques provocades per la globalització en els contextos locals.  

  3. “Justícia transicional i seguretat”, coordinada pel Dr. Farid Benavides, aquesta tercera línia considera cinc objectius fonamentals: i) fer seguiment i analitzar els diferents models de justícia transicional i avaluar el seu impacte en matèria de justícia, veritat i reparació; ii) analitzar la tasca dels tribunals penals internacionals i el seu impacte en matèria de justícia i de garanties de no repetició; iii) avaluar les relacions entre fragilitat estatal i seguretat ciutadana; iv) avaluar el paper que els nous actors armats juguen en l'afectació de la seguretat global, i v) realitzar una anàlisi crítica del concepte de terrorisme en les relacions dels diferents actors globals.