Projecte MedMedia arriba al seu termini
09.07.2018

El projecte MedMedia conclou després de quatre anys i mig en els quals la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna ha participat en nombrosos esdeveniments i activitats.

Dirigit pel professor Jaume Suau i el degà de la facultat Dr. Josep Maria Carbonell, MedMedia és un projecte de finançament europeu format per partners de prestigi internacional com BBC Media Action, International Federation of Journalists, IREX Europe i el Jordan Media Institute.

A banda dels partners del projecte, durant aquests darrers quatre anys la facultat també ha treballat conjuntament amb la UNESCO per tal de participar en el World Press Freedom Day que s’organitza anualment el mes de maig.

Temes centrals del projecte: la regulació de mitjans

L’objectiu principal del MedMedia ha estat contribuir al desenvolupament del sistema de mitjans a la regió MENA (Nord d’Àfrica i Orient Mitjà), mitjançant un seguit d’activitats transformadores i de networking en tots aquells àmbits relacionats amb els mitjans de comunicació. Pel que fa a la facultat, s’ha treballat el vessant regulador dels mitjans, amb activitats orientades als ens reguladors, com també l’àmbit de les facultats de periodisme i comunicació.

En l’àmbit de la regulació dels mitjans de comunicació, la facultat va començar la seva tasca coordinant la realització d’una sèrie de reports que avaluaven la situació de la legislació i regulació del sistema de mitjans a cada un dels països de la regió MENA. Podeu consultar aquests reports, com altres documents d’interès sobre la regió MENA, a la llibreria digital del projecte.

La Facultat va organitzar en el 2015 a Riga, en el marc del World Press Freedom Day, una trobada de les principals entitats de regulació de la regió per tal de debatre sobre com el projecte MedMedia podia impulsar el pluralisme i l’autoregulació. Fruit d’aquesta conferència, en la qual també van ser convidats rellevants experts europeus, la facultat va impulsar tot un seguit de programes peer-to-peer per tal de realitzar intercanvis i augmentar la cooperació entre ens reguladors europeus i de la regió MENA.

Els països que més s’han beneficiat d’aquest projecte han estat Tunísia i el Líban, que han pogut comptar amb l’assessorament d’experts europeus per tal de millorar les actuacions de les seves entitats reguladores.

Israel ha estat també un país que s’ha beneficiat d’aquesta part del projecte, impulsant un conveni de cooperació entre les entitats reguladores d’aquest país i el Consell de la Informació de Catalunya. En el marc d’aquest intercanvi peer-to-peer es va realitzar també una conferència a Tel Aviv per tal d’identificar els reptes futurs en l’àmbit de la regulació dels mitjans de comunicació.

Teixint una xarxa mediterrànea

Els darrers anys, la Facultat ha centrat els seus esforços en la creació d’una xarxa d’universitats a la regió MENA, creant un fòrum semestral d’intercanvi de bones pràctiques i networking que ha permès la firma de nombrosos convenis de col·laboració i projectes conjunts entre universitats del Nord d’Àfrica i d’Orient Mitjà.

S’han realitzat fins a cinc conferències en països com Jordània, el Marroc, Egipte i Finlàndia, on la xarxa d’universitats creada per la Facultat va participar en el 2016 en el World Press Freedom Day, impulsant el debat sobre el repte de transformar els estudis en comunicació tant a Europa com a la regió MENA. Gràcies a la tasca de la facultat i al compromís de les diferents institucions, membres de la xarxa, s’han identificat una sèrie d’àmbits de millora en els quals els membres s’han compromès a treballar. Un d’aquest reptes és precisament la internacionalització de les facultats de comunicació a la regió MENA. En aquest sentit, el projecte MedMedia ha col·laborat a augmentar les relacions entre universitats de la regió, així com també amb institucions europees.