Primera col·laboració entre TFGs Blanquerna-La Salle
20.10.2020

El TFG «Blockat», creat pels alumni del grau de Periodisme i Comunicació Corporativa, Janira Planes, Laura Martínez, Jordi Albaigès i Marçal Llimona ha estat desenvolupat en la seva vessant tecnològica com a TFG dels estudis del Grau d'Enginyeria Multimèdia de La Salle per part de l'alumne Xavier Hernández

Blockat és una plataforma periodística basada amb la tecnologia blockchain. Els periodistes freelance publicacarien continguts i els lectors, un cop registrats, hi podrien accedir mitjançant micropagaments efectuats amb criptomonedes. D'aquesta manera, el lector no hauria de pagar una subscripció i podria escollir article per article al mateix temps que el periodista freelance es veuria recompensat al moment.

Cal destacar que aquesta és la primera vegada en què té lloc una col·laboració entre TFGs de diferents graus i amb altres centres de la Universitat Ramon Llull potenciant així la visió interdisciplinar del treball en el món professional. Això ha estat possible gràcies a l'impuls que es dóna des del MiLAB per recolzar projectes dels estudiants de la Facultat.

En aquesta ocasió el projecte Blockat tenia clarament un destacat component tecnològic basat en el blockchain. Així des del MiLAB es va proposar a la direcció acadèmica dels graus d'enginyeria de La Salle poder-hi sumar la vessant tècnica en forma de TFG, realitzat per algun dels seus alumnes. Un cop va sorgir l'oportunitat es va propiciar la reunió dels estudiants implicats amb l'acompanyament de professors de les dues institucions. Aquesta trobada va permetre orientar el desenvolupament de la part tecnològica del projecte que ha estat presentada recentment com a TFG per part de l'estudiant d'enginyeria multimèdia de La Salle.