La inserció laboral dels graduats arriba al 74% durant els mesos següents d’acabar la carrera
23.06.2020

Segons els resultats de l’Informe de desenvolupament, fet pel Vicedeganat d'Empresa i Innovació, el 54% dels que no treballen, continuen amb la seva formació acadèmica


Tres de cada quatre titulats de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna està treballant durant els mesos següents a acabar la carrera. Així ho mostra l’estudi realitzat per l’Àrea de Carreres Professionals, que també recull com, dels que no treballen, la meitat no ho fa perquè està continuant amb la seva formació acadèmica.

Una altra de les dades significatives de l’estudi és que el 85% dels exalumnes que està treballant, ho fa en una feina directament relacionada amb les carreres cursades. També, la majoria treballa a jornada completa, i un 34% ja té un contracte indefinit.

Pel que fa al canal d’accés a la feina, els exalumnes manifesten majoritàriament que ha estat gràcies a contactes personals o l’enviament de currículums. Cal destacar, però, que un 23% ha trobat la feina a través de la Facultat, bé sigui a partir de les pràctiques acadèmiques (15%) o de la Borsa de Treball (8%). 

Per últim, l’anàlisi del nivell de satisfacció mostra que el 83% dels enquestats està força o molt satisfet amb la formació rebuda; i de fet, un terç dels que opten per seguir estudiant ho fan a la mateixa Facultat.

enlightenedL’estudi s’ha realitzat al grup de 326 graduats a la Facultat l’any 2018, titulats en els graus de Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting, Comunicació Audiovisual, Periodisme i Comunicació Corporativa, i Relacions Internacionals. Es tracta d’un estudi que anualment es fa als titulats durant el primer any de finalització dels estudis i que, en els últims cinc anys, sempre ha mostrat un índex d’inserció laboral superior al 70%.