avis-legal

Titularitat

El lloc web i el domini Blanquerna.edu correspon a la Fundació Blanquerna, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministeri de Justícia amb el número de registre: 000286 (103-SE/F). Tots els drets estan reservats.

Les dades

Fundació Blanquerna
CIF: R-5800622B
Passeig de Sant Gervasi, 47
08022 Barcelona
Tel. (+34) 93 253 30 00
a/e: info@blanquerna.url.edu

1) Propietat intel·lectual

1.1. Tots els continguts d’aquest lloc web (incloent-hi textos, imatges, vídeos, documentació i qualsevol altre material publicat) pertanyen a la Fundació Blanquerna o a tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la Fundació Blanquerna.
1.2. En el cas que la Fundació Blanquerna autoritzi la utilització d’alguns d’aquests continguts s’haurà d’esmentar expressament la propietat.
1.3. Es prohibeix l’ús de qualsevol dels continguts publicats en aquest lloc web sense l’autorització expressa de la Fundació Blanquerna.
1.4. La Fundació Blanquerna es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
1.5. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.blanquerna.edu (framing).

2) Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que la Fundació Blanquerna actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti.
La Fundació Blanquerna es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
La Fundació Blanquerna no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

3) Condicions d'ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.