Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Avís legal

Titularitat

El lloc web i el domini Blanquerna.edu correspon a la Fundació Blanquerna, inscrita en el Registre d'Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número de registre: 000286 (103-SE/F). Tots els drets estan reservats.

Les dades

Fundació Blanquerna
CIF: R-5800622B
Passeig de Sant Gervasi, 47
08022 Barcelona
(+34) 93 253 30 00
[email protected]

Propietat intel·lectual

  • Tots els continguts d’aquest lloc web (incloent-hi els textos, les imatges, els vídeos, la documentació i qualsevol altre material publicat) pertanyen a la Fundació Blanquerna o a tercers que n’hagin autoritzat l’ús a la Fundació Blanquerna.
  • En cas que la Fundació Blanquerna autoritzi la utilització d’alguns d’aquests continguts, se n’ha d’esmentar expressament la propietat.
  • Es prohibeix l’ús de qualsevol dels continguts publicats en aquest lloc web sense l’autorització expressa de la Fundació Blanquerna.
  • La Fundació Blanquerna es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
  • No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a blanquerna.edu (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que la Fundació Blanquerna actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment en què l’usuari del lloc web el consulti.
La Fundació Blanquerna es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web.
La Fundació Blanquerna no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i de les condicions d'aquest avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i el respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.

logo

Excel·lència és futur