Formació Continuada


Educació nutricional per a professionals de la salut 

Curs d’eines de suport pedagògic per a la tutorització i avaluació d’estudiants en pràctiques

El raonament clínic en les afeccions neuromusculoesquelètiques

Redacció d’un article científic i revisió bibliogràfica