Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )
Eduard Triay Moll

Eduard Triay Moll

[email protected]

Impartició recent

Estudis Propis

Introducció a les Relacions Públiques i la seva vinculació a la direcció dels esdeveniments estratègics . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Conceptualització, disseny, planificació i producció dels esdeveniments . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Àrees d'especialitat de la direcció d'esdeveniments. Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Marc normatiu del protocol i dels esdeveniments . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Relació amb els mitjans de comunicació des de la direcció d'esdeveniments . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Les relacions institucionals: la diplomàcia pública, la responsabilitat social corporativa, el patrocini, i el mecenatge dels esdeveniments . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Eines transversals d'aplicació als esdeveniments . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Treball Final de Màster . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Projecte individual. Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Pràctiques extracurriculars 6. Màster de Formació Permanent en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol- Events Management

Introducció a les Relacions Públiques i la seva vinculació a la direcció dels esdeveniments estratègics . Màster de Formació Permanent en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol- Events Management

Marc normatiu del protocol i dels esdeveniments . Màster de Formació Permanent en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol- Events Management

Conceptualització, disseny, planificació i producció dels esdeveniments . Màster de Formació Permanent en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol- Events Management

Àrees d'especialitat de la direcció d'esdeveniments . Màster de Formació Permanent en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol- Events Management

Relació amb els mitjans de comunicació des de la direcció d'esdeveniments . Màster de Formació Permanent en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol- Events Management

Les relacions institucionals: la diplomàcia pública, la responsabilitat social corporativa, el patrocini, i el mecenatge dels esdeveniments . Màster de Formació Permanent en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol- Events Management

Eines transversals d'aplicació als esdeveniments . Màster de Formació Permanent en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol- Events Management

Treball final de màster. Màster de Formació Permanent en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol- Events Management

Pràctiques curriculars. Màster de Formació Permanent en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol- Events Management

Projecte Individual. Màster de Formació Permanent en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol- Events Management

logo

Excel·lència és futur