Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )
Eduard Triay Moll

Eduard Triay Moll

[email protected]

Impartició recent

Estudis Propis

Pràctiques en empreses i institucions. Màster en Protocol, Relacions Institucionals i Gestió Estratègica dels Esdeveniments

Pràctiques extracurriculars 6. Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Introducció a les Relacions Públiques i la seva vinculació a la direcció dels esdeveniments estratègics . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Conceptualització, disseny, planificació i producció dels esdeveniments . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Àrees d?especialitat de la direcció d'esdeveniments . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Marc normatiu del protocol i dels esdeveniments . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Relació amb els mitjans de comunicació des de la direcció d'esdeveniments . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Les relacions institucionals: la diplomàcia pública, la responsabilitat social corporativa, el patrocini, i el mecenatge dels esdeveniments . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Eines transversals d'aplicació als esdeveniments . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Treball Final de Màster . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Pràctiques curriculars . Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Projecte individual. Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

Pràctiques extracurriculars. Màster en Direcció de Relacions Institucionals, Esdeveniments i Protocol

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur