Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )
Francisco José Martín Orive

Francisco José Martín Orive

[email protected]

Formació acadèmica

2017 | Universitat Ramon Llull | Màster universitari en Activitat Física Terapèutica per a malalts crònics i amb discapacitat

2016 | Posgrau en Psiconeuroinmunoendocrinologia i Nutrició Ortomolecular

2014 | Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Francisco José Martín Orive

2014 | Universitat Ramon Llull | Graduat en Fisiorteràpia

2009 | Títol de tècnic superior en dietètica

Perfil professional

Experiència professional

2020 - 01/0 | Facultat Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon Llull | Coordinador 2on curs de Grau de Fisioteràpia | Coordinador

2017 - 01/0 | Facultat Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon Llull | Coordinador Màster Universitari Activitat Física Terapèutica en malalts crònics | Coordinador

2017 - 01/0 | Facultat Ciències de la Salut Blanquerna-Universitat Ramon Llull | Professor associat | Professor

2001 - 01/0 | Centre de Fisioteràpia Fran Martín | Fisioterapèuta i propietari del centre | Fisioterapèuta

Impartició recent

Graus i dobles graus

Afeccions medicoquirúrgiques 2 Grau en Fisioteràpia

Treball fi de grau Grau en Fisioteràpia

Simulacions en fonaments de fisioteràpia 1 Grau en Fisioteràpia

Simulacions en fonaments de fisioteràpia 2 Grau en Fisioteràpia

Simulacions en fisioteràpia en l'aparell locomotor 1 Grau en Fisioteràpia

Seminari de fisioteràpia en l'aparell locomotor 1 Grau en Fisioteràpia

Fisioteràpia en l'aparell locomotor 2 Grau en Fisioteràpia

Simulacions en fisioteràpia en l'aparell locomotor 2 Grau en Fisioteràpia

Seminari de fisioteràpia en l'aparell locomotor 2 Grau en Fisioteràpia

Fisioteràpia de l'activitat física i l'esport Grau en Fisioteràpia

Activitat física en poblacions amb patologia crònica i discapacitat Grau en Fisioteràpia

Abordatge clínic en fisioteràpia de l'aparell locomotor Grau en Fisioteràpia

Seminari de fisioteràpia en l'aparell locomotor Grau en Fisioteràpia

Doctorats i Màsters Universitaris

Activitat física terapèutica per a persones amb discapacitat i/o altres situacions especials Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Activitat física terapèutica per a persones amb problemes deguts a l'envelliment Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Activitat física terapèutica per a persones amb patologia crònica Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Aspectes nutricionals en la pràctica de l'activitat física terapèutica Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Avaluació de la condició física en situacions de cronicitat, envelliment o discapacitat Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Emprenedoria de serveis d'activitat física terapèutica Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Exercici terapèutic Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Fisioteràpia basada en l'evidència Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Fisiologia de l'exercici dirigit a persones amb patologia crònica, envelliment o discapacitat Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Metodologia de la recerca i bioètica aplicada en ciències de la salut Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Metodologia de l'entrenament físic terapèutic Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Pràctiques externes Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Tecnologia de suport per a la pràctica d'activitat física terapèutica Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Treball de final de Màster Màster Universitari en Activitat Física Terapèutica per a Persones amb Patologia Crònica, Envelliment o Discapacitat

Estudis Propis

Exercici terapèutic en pacients amb càncer. Expert Universitari en Fisioteràpia Oncològica

Fisioteràpia craniocervical. Expert Universitari en Fisioteràpia Maxil.lofacial

Tècniques específiques: exercici terapèutic en pacients amb càncer i teràpia manual. Diploma d'Especialització Universitària en Fisioteràpia Oncològica

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur