futurs-estudiants

Estudiar a Blanquerna-URL

Com serà el curs 2021-2022?

Blanquerna-URL vol garantir la qualitat docent, l’atenció personalitzada, la proximitat i l’acompanyament individualitzat de l’estudiant, que són la seva base metodològica, amb noves formes d’aprenentatge compatibles amb les directrius sanitàries i, en un inici, previstes per al primer semestre del curs. Es prioritzarà la presencialitat -sobretot en aquelles assignatures més singulars com els seminaris, les simulacions i les classes teoricopràctiques- i l’activitat acadèmica es desenvoluparà combinant la participació en aules físiques -de la facultat- i amb aules virtuals -del campus virtual i amb classes sincròniques, en directe per videoconferència- per garantir la distància de seguretat a les aules.

Consulteu tota la informació sobre la Metodologia Multimodal Blanquerna-URL.

La Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL és un projecte universitari que té l’objectiu d’oferir una formació personal i professional d’alt nivell. Els estudis estan organitzats partint de les competències que han d’adquirir els estudiants per a l’exercici de la professió i estan estructurats en mòduls de formació bàsica, formació obligatòria i optativitat, pràcticum i projecte final de grau.

Les nostres titulacions permeten els estudiants multiplicar les seves oportunitats d’inserció laboral:

Seminaris, espais de formació de 12 a 15 persones amb el seguiment d’un professor-tutor, generalment un professional en actiu.

Estudiant i ‘practicant’ alhora: tots els estudiants realitzen pràctiques obligatòries a les millors empreses i institucions del sector, amb qui Blanquerna ha establert més de 2.500 convenis fixes.

Promovent la mobilitat internacional de professors i estudiants a través de convenis amb institucions i universitats de tot el món.

Contacta'ns

Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna - URL
C. Císter 34
08022 Barcelona
Correu graus: sioefpcee@blanquerna.edu
Correu màsters: infomastersFPCEE@blanquerna.edu
Tel. 93 253 30 06
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.