Grup de Recerca en Psicologia, Persona i Context (PSICOPERSONA)

recerca

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya.

El grup centra el seu treball en la comprensió de la persona en totes les seves dimensions (biològica, psicològica, social, espiritual). Amb un arrelament en la comprensió de la psicologia i l’antropologia, es focalitza en les característiques que presenten les diferents etapes del cicle vital de la persona amb un èmfasi especial en la infància i la gent gran. També treballa per comprendre les situacions i circumstàncies del context que faciliten o dificulten els processos d’adaptació i canvi humà.

Més enllà d’aquesta comprensió, el grup aprofundeix també en les aproximacions professionals que faciliten els processos de canvi, en especial la psicoteràpia, amb un èmfasi concret en perspectives integradores i amb la inclusió de la totalitat de la persona, donant importància a les dimensions relacionals (aliança terapèutica, estil del terapeuta), i també de les dimensions més emocionals, amb la musicoteràpia, per exemple. Interessa també l’aplicació d’aquests coneixements a situacions concretes on hi ha implicats els vincles afectius (pèrdues, processos de dol, adopcions) o la motivació (addiccions a substàncies i conductes, especialment les possibles addiccions tecnològiques en la societat en xarxa).

L’objectiu és proporcionar una major consciència a la persona, un major autoconeixement de les seves potencialitats i del seu talent (competències emocionals i socials), tenint en compte i potenciant totes les dimensions que estan actuant (també la dimensió espiritual). Aprofundeix, en aquest sentit, en el potencial que aporten perspectives com la psicologia positiva o el mindfulness. També interessa comprendre en profunditat la creació de coneixement sobre la persona, tant des d’una perspectiva epistemològica, com ontològica i metodològica, així com els contextos que faciliten la formació integral de les persones (per exemple, en l’educació superior).

Pàgina web del grup de recerca.


Investigador principal (IP)

Dr. Josep Gallifa i Roca
josepgr@blanquerna.edu

Currículum resumit

El Dr. Gallifa és llicenciat en Matemàtiques, llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació i doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. És catedràtic en Psicologia i Ciències de l’Educació a Blanquerna-URL. Ha ocupat diferents càrrecs entre els quals destaquen: director de l’Escola de Mestres Blanquerna, primer degà de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna, primer secretari general i vicerector acadèmic de la Universitat Ramon Llull, entre d’altres. Ha publicat nombrosos articles científics i divulgatius en els àmbits de l’aprenentatge, de l’educació integral i de l’educació superior. Ha dirigit vint tesis doctorals. Va ser Eisenhower Fellow i té l’acreditació de recerca avançada, així com quatre trams de recerca reconeguts per la CNEAI.