Grup de Recerca en Psicologia, Persona i Context (PSICOPERSONA)

recerca

El grup centra el seu treball en la comprensió de la persona humana en totes les seves dimensions (biològica, psicològica, social, espiritual). Amb un arrelament en la comprensió de la psicologia i l'antropologia, es focalitza en les característiques que presenten les diferents etapes del cicle vital de la persona amb un èmfasi especial en la infància i la vellesa. També interessa al grup comprendre les situacions i circumstàncies del context que faciliten o dificulten els processos d'adaptació i canvi humà.

Més enllà d'aquesta comprensió, el grup entra també en l'aprofundiment en les aproximacions professionals que són facilitadores dels processos de canvi, en especial la psicoteràpia, amb un èmfasi concret en perspectives integradores i amb la inclusió de la totalitat de la persona, donant importància a les dimensions relacionals (aliança terapèutica, estil del terapeuta), i també de les dimensions més emocionals, amb la musicoteràpia, per exemple. Interessa també l'aplicació d'aquests coneixements a situacions concretes en les que estan implicats els vincles afectius (pèrdues, processos de dol, adopcions) o la motivació (addicions convencionals i noves, especialment les addiccions a conductes en la societat en xarxa).

L'objectiu és proporcionar una major consciència a la persona, un major autoconeixement de les seves potencialitats i del seu talent (competències emocionals i socials), tenint en compte i potenciant totes les dimensions que estan actuant (també la dimensió espiritual). Aprofundim en aquest sentit en el potencial que aporten perspectives com la psicologia positiva o el 'mindfulness'. També interessa comprendre en profunditat la creació de coneixement sobre la persona, tant des d'una perspectiva epistemològica, com ontològica i metodològica, així com els contextos que faciliten la formació de les persones (educació superior).


Investigador principal (IP)

Dr. Josep Gallifa i Roca

Currículum resumit
El Dr. Gallifa és llicenciat en Matemàtiques, llicenciat en Filosofia i Ciències de l’Educació i doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. És catedràtic en Psicologia i Ciències de l’Educació a Blanquerna – Universitat Ramon Llull. Ha ocupat diferents càrrecs entre els quals destaquen: director de l’Escola de Magisteri Blanquerna; primer degà de la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna; primer secretari general i vicerector acadèmic de la Universitat Ramon Llull, entre d’altres. També ha publicat diversos articles científics i divulgatius en els àmbits de l’aprenentatge i el pensament humà i de l’educació superior. Ha dirigit 19 tesis doctorals i forma part de diferents comitès científics i comitès editorials. Té l’acreditació de recerca avançada, així com quatre trams de recerca reconeguts per la CNEAI.