futuros-estudiantes

Estudiar a Blanquerna Salut i Barcelona

Com serà el curs 2020-2021

Blanquerna-URL vol garantir la qualitat docent, l’atenció personalitzada, la proximitat i l’acompanyament individualitzat de l’estudiant, que són la seva base metodològica, amb noves formes d’aprenentatge compatibles amb les directrius sanitàries i, en un inici, previstes per al primer semestre del curs. Es prioritzarà la presencialitat -sobretot en aquelles assignatures més singulars com els seminaris, les simulacions i les classes teoricopràctiques- i l’activitat acadèmica es desenvoluparà combinant la participació en aules físiques -de la facultat- i amb aules virtuals -del campus virtual i amb classes sincròniques, en directe per videoconferència- per garantir la distància de seguretat a les aules.

Consulteu tota la informació sobre la Metodologia Multimodal Blanquerna-URL.

Els estudis

Què ens distingeix?

  • Els seminaris. Espais de formació en grups reduïts amb el seguiment d’un professor-tutor, entre 4 i 6 hores setmanals.
  • Les pràctiques professionals i les simulacions clíniques
  • La importància de les humanitats per adquirir una visió holística de la seva professió.
  • El professorat. Tres perfils de professorat: investigadors, professionals en actiu i docents.
  • La internacionalització. Mobilitat internacional de professors i estudiants a través de convenis amb institucions i universitats de tot el món.
  • Barcelona: un campus urbà
  • La tecnologia i els equipaments
  • Borsa de treball i xarxa alumni

Estudiar a Barcelona

Els estudiants que vénen a viure a Barcelona per cursar la seva carrera universitària trobaran en aquesta Guia pràctica informació útil sobre la ciutat, allotjament, servei mèdic, assegurança, ajuts econòmics per a estudiants estrangers, etc. 

Campus Blanquerna-URL

Informació

Departament de Futurs estudiants
Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL
c. Padilla, 326. 08025 Barcelona
infosalut@blanquerna.edu
T. 932533069