STREAM: Society, Technology, Religion and Media

recerca

Societat, Tecnologia, Religió i Mitjans de Comunicació són peces clau del món actual. La manera com aquests elements s’interrelacionen dona resposta i proposa camins a molts dels interrogants de futur que es plantegen a dia d’avui. La creixent innovació tecnològica permet la glocalització, la hiperconnectivitat, la difusió de l’espai i el temps i planteja fins i tot noves capacitats a la humanitat. L’era del progrés i la comunicació coincideix amb l’era de les migracions massives causades per factors diferents i les facilita. Els moviments de població arreu del planeta contribueixen a crear societats plurals, diverses, multiculturals i multireligioses, fet que provoca nous desafiaments a nivell de polític, social i comunicatiu. En tot aquest entorn, el rol informatiu i divulgador dels mitjans de comunicació és predominant i la varietat de maneres com l’exerceixen mentre descobreixen nous models de negoci per sobreviure en l’espai digital no sempre gaudeix d’un equilibri ètic. Per tot plegat, la reflexió de les humanitats ha de tenir també una marcada presència.

STReaM (Society, Technology, Religion and Media) és, en aquest context, un grup de recerca que es proposa investigar, divulgar i facilitar la formació per a donar resposta a aquests reptes. La presència de la religió en la investigació realitzada per l’STReaM és un fet diferencial a Catalunya i pioner al sud d’Europa. El grup parteix, en aquest sentit, d’un dels centres de recerca referents en aquest àmbit, l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura.