Actualització sobre el funcionament de la Facultat
16.03.2020

Després de rebre la notificació institucional de la Direcció General de Blanquerna-URL relativa a la instauració del teletreball i la restricció a les instal·lacions, us donem informacions específiques i concretes de la nostra Facultat.

A partir d'avui, dilluns 16 de març, l’accés dels treballadors als edificis central de la Facultat (Plaça Joan Coromines) i de la Biblioteca (Valldonzella, 12) queda restringit, i caldrà l'autorització prèvia del Degà. L’Institut de Recerca (Tallers, 77) estarà tancat.


mail Contactes de referència 

Informació - Futurs Estudiants: infofcri@blanquerna.edu

Deganat: carmenf@blanquerna.edu

Informàtica: informaticafcri@blanquerna.edu

Audiovisuals: audiovisualsfcri@blanquerna.edu

Comunicació:

Tolo Moya: tolomoya@blanquerna.edu

Andrea Daza: andreadt@blanquerna.edu

Gerard Miret: gerardml@blanquerna.edu

Coordinació de pràctiques: Fcc_cdprac@blanquerna.edu

Relacions Internacionals:

Marta Esteller: martaes@blanquerna.edu

Noemi Soteras: noemiss@blanquerna.edu

Secretaria Acadèmica: secretariafcri@blanquerna.edu

Administració: fcc_administracio@blanquerna.edu

Màster i Estudis de Postgrau:

Joan Sabaté: joanss@blanquerna.edu

infopostgrausfcri@blanquerna.edu

Institut de Recerca: gestiorecercafcri@blanquerna.edu

Alumni: alumnifcri@blanquerna.edu

Biblioteca: bcafcri@blanquerna.edu

enlightenedTots els préstecs agafats abans del dia 13 de març han estat prorrogats automàticament fins al 14 d'abril. Recordeu que a través de la web de la biblioteca es pot accedir a una sèrie de recursos electrònics (bases de dades i revistes digitals) d’interès.