futurs-estudiants

Com serà el curs 2020-2021?

Blanquerna-URL vol garantir la qualitat docent, l’atenció personalitzada, la proximitat i l’acompanyament individualitzat de l’estudiant, que són la base de la nostra base metodològica, amb noves formes d’aprenentatge compatibles amb les directrius sanitàries i, en un inici, previstes per al primer semestre del curs. 

enlightened Consulteu més sobre la Metodologia Multimodal Blanquerna-URL.

Model de docència per al primer semestre del curs

Aquest model és mixt, amb una part presencial i una altra, virtual, i es basa en el sistema seguit per la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals (FCRI) Blanquerna des de la seva fundació. A més, es pot aplicar perfectament al segon semestre del curs si és necessari. D’igual manera, pot ser substituït per un model presencial al 100%, o bé per un altre íntegrament virtual, en funció de l’evolució de la crisi sanitària i de les indicacions de l’Administració.

El model respecta les instruccions de les autoritats sanitàries per a la nostra activitat pel que fa a la distància entre les persones i les normes bàsiques d’higiene i seguretat. Igualment, té en compte les recomanacions del Ministeri d’Universitats quant a la impartició de docència, l’execució de les pràctiques i l’avaluació de l’alumnat.

El model en qüestió comença per mantenir l’estructura dels horaris tradicionals a la FCRI Blanquerna. Per tant, la durada dels dos semestres serà la convencional. També ho serà el seu desenvolupament a partir de les mateixes assignatures, unitats formatives (UFs), seminaris, pràctiques i treballs finals de grau (TFG) i màster (TFM) programats fins ara en tots i cadascun dels cursos dels diferents graus i màsters de la Facultat. El model assegura la presencialitat, com a mínim, al 50% en totes aquestes assignatures. Per això, cada grup d’assignatura de grau serà dividit en dos subgrups des del primer dia lectiu. 

A partir d’aquest punt, el primer subgrup (A) assistirà físicament a les classes de la Facultat la meitat dels dies del semestre. 

En aquestes jornades, l’altre subgrup (B) haurà de seguir a distància les sessions, les quals seran retransmeses per streaming. Els dies que el subgrup B assisteixi físicament a la Facultat, el subgrup A seguirà les classes per streaming.

En casos com els TFGs, les pràctiques i determinades UFs amb una xifra baixa d’alumnes, el percentatge de presencialitat serà superior i podrà arribar al 100%. El mateix passa amb els màsters i diplomes d’especialització universitària.

Aquest model, que està adaptat als espais disponibles als tres edificis de la FCRI, evita al màxim que el professorat hagi d’impartir dues vegades la mateixa classe. A més, té en compte totes les activitats que requereixen l’ús d’equipaments tecnològics i instal·lacions com platós, estudis, sales d’edició o aules amb ordinadors.

Les aules estaran equipades amb una càmera i un micròfon que captaran tot allò que es digui i es faci a la sala, perquè l’alumnat que segueixi la sessió per streaming pugui interactuar amb l’equip docent i la resta d’estudiants amb naturalitat i fluïdesa, sense perdre cap detall.

Pel valor d’un model singular

El mètode Blanquerna fomenta la capacitat creadora i l’esperit humanista en el marc d’un ensenyament dissenyat per assolir l’èxit acadèmic, personal i professional. Els estudiants reben la millor formació en la seva titulació, a més d’ensenyaments de caràcter interdisciplinari i d’iniciació a la recerca, a través de diferents escenaris pedagògics:

  • Classes magistrals.
  • Treballs en grups petits.
  • Seminaris.
  • Simulacions professionals.
  • Pràctiques en empreses.
  • Treball individual i tutories.