futuros-estudiantes

Pel valor d’un model singular

Blanquerna-URL vol garantir la qualitat docent, l’atenció personalitzada, la proximitat i l’acompanyament individualitzat de l’estudiant, que són la base de la nostra base metodològica, amb noves formes d’aprenentatge compatibles amb les directrius sanitàries. 

El mètode Blanquerna fomenta la capacitat creadora i l’esperit humanista en el marc d’un ensenyament dissenyat per assolir l’èxit acadèmic, personal i professional. Els estudiants reben la millor formació en la seva titulació, a més d’ensenyaments de caràcter interdisciplinari i d’iniciació a la recerca, a través de diferents escenaris pedagògics:

  • Classes magistrals.
  • Treballs en grups petits.
  • Seminaris.
  • Simulacions professionals.
  • Pràctiques en empreses.
  • Treball individual i tutories.