Blanquerna Universidad Ramon Llull

Buscador

  • Estudios ( 0 )
  • Noticias ( 0 )
  • Resto de la web ( 0 )

Reconeixement de crèdits de Cicle Formatiu de Grau Superior a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Comprova aquí el reconeixement de crèdits dels Cicles Formatius de Grau Superior amb els graus de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals.

Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives (LOGSE) Ciències bàsiques aplicades a l’esport Bàsica 6 ECTS 1
Metodologia per al treball universitari Bàsica 6 ECTS 1
Antropologia, cos i trascendència Bàsica 6 ECTS 4
Pensament contemporani Bàsica 6 ECTS 4
Activitat física, prevenció i salut Optativa 6 ECTS 6
Total ECTS que es poden convalidar: 30
Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)* Didàctica de la iniciació esportiva Obligatòria 6 ECTS 1
Fonaments dels esports col·lectius I i II Obligatòria 6 ECTS 1 i 2
Pensament contemporani Bàsica 6 ECTS 4
Teoria i pràctica de les manifestacions del joc Obligatòria 6 ECTS 5
Activitat física, prevenció i salut Optativa 6 ECTS 6
Total ECTS que es poden convalidar: 30
Tècnic Superior en Condicionament Físic (LOE)* Ciències bàsiques aplicades a l’esport Bàsica 6 ECTS 1
Pensament contemporani Bàsica 6 ECTS 4
Activitat física, prevenció i salut Optativa 6 ECTS 6
Total ECTS que es poden convalidar: 18
Tècnic Superior en Animació Turística Coneixement i estratègies per aprendre a la universitat II: Anglès B2 Bàsica 6 ECTS 3 i 4
Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística (LOE) Coneixement i estratègies per aprendre a la universitat II: Anglès B2 Bàsica 6 ECTS 3 i 4
Tècnic Superior en Informació i Comercialització Turístiques (LOGSE) Coneixement i estratègies per aprendre a la universitat II: Anglès B2 Bàsica 6 ECTS 3 i 4
Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques (LOE) Coneixement i estratègies per aprendre a la universitat II: Anglès B2 Bàsica 6 ECTS 3 i 4
Tècnic Superior d’Esport en Alta Muntanya (LOGSE)* Activitats al medi natural Obligatòria 6 ECTS 3
Tècnic Superior d’Esport en Escalada (LOGSE)* Activitats al medi natural Obligatòria 6 ECTS 3
Tècnic Superior d’Esport en Esquí de Muntanya (LOGSE)* Activitats al medi natural Obligatòria 6 ECTS 3
Tècnic Superior d’Esport en Esquí Alpí (LOGSE)* Activitats al medi natural Obligatòria 6 ECTS 3
Tècnic Superior d’Esport en Esquí de Fons (LOGSE)* Activitats al medi natural Obligatòria 6 ECTS 3
Tècnic Superior d’Esport en Surf de Neu (LOGSE)* Activitats al medi natural Obligatòria 6 ECTS 3
Tècnic Superior d’Esport en Basquetbol (LOGSE)* Fonaments dels esports col·lectius II: Bàsquet Obligatòria 3 ECTS 2
Tècnic Superior d’Esport en Futbol (LOGSE)* Fonaments dels esports col·lectius I: Futbol Obligatòria 3 ECTS 2
Convalidació de crèdits ECTS en relació amb el CFGS de Tècnic Superior d’Esport en Futbol Sala (LOGSE)* Fonaments dels esports col·lectius I: Futbol Obligatòria 3 ECTS 2
Tècnic Superior d’Esport en Handbol (LOGSE)* Fonaments dels esports col·lectius II: Handbol Obligatòria 3 ECTS 2
Tècnic Superior d’Esport en Atletisme (LOGSE)* Fonaments dels esports individuals I: Atletisme Obligatòria 3 ECTS 1
Tècnic Superior d’Esport en Vela amb Aparell Fix (LOE)* Fonaments dels esports individuals III: Vela Obligatòria 3 ECTS 4
Tècnic Superior d’Esport en Vela amb Aparell Lliure (LOE)* Fonaments dels esports individuals III: Vela Obligatòria 3 ECTS 4

*Pendent d’aprovació per part del Departament d’Educació

Grau en Educació Infantil

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Tècnic Superior en Educació Infantil (LOE/LOGSE)* Societat, família i educació Bàsica 6 ECTS 8
Processos i contextos educatius Bàsica 6 ECTS 1
Història i antropologia de l’educació Bàsica 6 ECTS 1
Pràcticum I Pràctiques 6 ECTS 3 i 4
Educació i salut 6 ECTS
Materials i recursos didàctics Bàsica 6 ECTS 8
Psicologia del desenvolupament Bàsica 6 ECTS 3
Optativitat I Optativa 6 ECTS 4
Total ECTS que es poden convalidar: 48

*Pendent d’aprovació per part del Departament d’Educació

Grau en Educació Primària

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Tècnic Superior en Educació Infantil (LOE/LOGSE) Societat, família i educació Bàsica 6 ECTS 8
Processos educatius Bàsica 6 ECTS 1
Història i antropologia de l’educació Bàsica 6 ECTS 2
Pràcticum I Pràctiques 6 ECTS 3 i 4
Educació per a la salut Optativa 6 ECTS 8
Total ECTS que es poden convalidar: 30

Grau en Gestió Esportiva

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Tècnic Superior en Administració i Finances (LOE/LOGSE)* Direcció de persones Obligatòria 6 ECTS 4
Economia de l’empresa I Bàsica 6 ECTS 1
Economia de l’empresa II Bàsica 6 ECTS 2
Comptabilitat general i de costos Bàsica 6 ECTS 2
Sistemes d’informació i tecnologies aplicades a la gestió Obligatòria 6 ECTS 5
Total ECTS que es poden convalidar: 30
Tècnic Superior en Animació d’Activitats Físiques i Esportives (LOGSE)* Esports convencionals Obligatòria 6 ECTS 1
Esport, salut i benestar Obligatòria 6 ECTS 2
Esport i desenvolupament Obligatòria 6 ECTS 3
Esports emergents Obligatòria 6 ECTS 4
Total ECTS que es poden convalidar: 24
Tècnic Superior en Marquèting i Publicitat (LOE)* Economia de l’empresa I Bàsica 6 ECTS 1
Fonaments del marquèting Obligatòria 6 ECTS 4
Marquèting avançat Optativa 6 ECTS 6
Comunicació empresarial, relacions públiques i protocol Obligatòria 6 ECTS 8
Total ECTS que es poden convalidar: 24
Tècnic Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE)* Esports convencionals Obligatòria 6 ECTS 1
Esport i desenvolupament Obligatòria 6 ECTS 3
Esports emergents Obligatòria 6 ECTS 4
Total ECTS que es poden convalidar: 18
Tècnic Superior en Condicionamient Físic (LOE)* Esport, salut i benestar Obligatòria 6 ECTS 2
Esports emergents Obligatòria 6 ECTS 4
Total ECTS que es poden convalidar: 12

*Pendent d’aprovació per part del Departament d’Educació

Grau en Logopèdia

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Tècnic Superior en Educació Infantil (LOE/LOGSE) Psicologia del desenvolupament Bàsica 6 ECTS 1
Bases de la comunicació i la cognició humana Bàsica 6 ECTS 2
Psicologia bàsica Bàsica 6 ECTS 1
Antropologia Obligatòria 6 ECTS 2
Pensament contemporani Obligatòria 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 30
CFGS de Tècnic Superior en Interpretació del Llenguatge de Signes (LOGSE) Lingüística general Bàsica 6 ECTS 2
Lingüística aplicada Bàsica 6 ECTS 2
Antropologia Obligatòria 6 ECTS 2
Pensament contemporani Obligatòria 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 24
Tècnic Superior en Mediació Comunicativa (LOE) Lingüística general Bàsica 6 ECTS 2
Lingüística aplicada Bàsica 6 ECTS 2
Antropologia Obligatòria 6 ECTS 2
Pensament contemporani Obligatòria 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 24
CFGS de Tècnic Superior en Audiopròtesi (LOGSE) Trastorns i exploració de l'audició Obligatòria 6 ECTS 6
Antropologia Obligatòria 6 ECTS 2
Pensament contemporani Obligatòria 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 18
Tècnic Superior en Audiologia Protèsica (LOE) Trastorns i exploració de l'audició Obligatòria 6 ECTS 6
Antropologia Obligatòria 6 ECTS 2
Pensament contemporani Obligatòria 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 18
Tècnic Superior en Integració Socia Comunicació augmentativa Obligatòria 6 ECTS 7
Antropologia Obligatòria 6 ECTS 2
Pensament contemporani Obligatòria 6 ECTS 3
Psicologia social Obligatòria 6 ECTS 2
Ètica i deontologia Obligatòria 6 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 30

Grau en Psicologia

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Tècnic Superior en Integració Social (LOE/LOGSE) Antropologia Bàsica 6 ECTS 2
Psicologia social Bàsica 6 ECTS 2
Psicologia de l’educació Obligatòria 6 ECTS 3
Psicologia dels grups Obligatòria 6 ECTS 3
Pensament contemporani Bàsica 6 ECTS 3
Psicologia i sociologia de la transcendència Bàsica 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 36
Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citologia (LOGSE) Bases psicobiològiques del comportament I: Psicobiologia I Bàsica 6 ECTS 3
Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE) Bases psicobiològiques del comportament I: Psicobiologia I Bàsica 6 ECTS 3
Tècnic Superior en Educació Infantil (LOE/LOGSE) Psicologia del desenvolupament I: Infància Obligatòria 6 ECTS 1
Bases de la comunicació i la cognició humana Obligatòria 6 ECTS 2
Psicologia bàsica I: Aprenentatge i memòria Obligatòria 6 ECTS 1
Antropologia Bàsica 6 ECTS 2
Pensament contemporani Bàsica 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 30

Doble grau en Psicologia i Logopèdia

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Curs
Tècnic Superior en Integració Social (LOE/LOGSE) Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Psicologia social Bàsica 6 ECTS 1
Psicologia de l’educació Obligatòria 6 ECTS 2
Psicologia dels grups Obligatòria 6 ECTS 2
Pensament contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Psicologia i sociologia de la trascendència Bàsica 6 ECTS 5
Total ECTS que es poden convalidar: 36
Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citologia (LOGSE) Psicobiologia I Bàsica 6 ECTS 2
Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE) Psicobiologia I Bàsica 6 ECTS 2
Tècnic Superior en Educació Infantil (LOE/LOGSE) Psicologia del desenvolupament Obligatòria 6 ECTS 1
Bases de la comunicació i la cognició humana Obligatòria 6 ECTS 1
Psicologia bàsica Obligatòria 6 ECTS 1
Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Pensament contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Total ECTS que es poden convalidar: 30
Tècnic Superior en Educació Infantil (LOE/LOGSE) Psicologia del desenvolupament Obligatòria 6 ECTS 1
Bases de la comunicació i la cognició humana Obligatòria 6 ECTS 1
Psicologia bàsica Obligatòria 6 ECTS 1
Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Pensament contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Total ECTS que es poden convalidar: 30
Tècnic Superior en Interpretació del Llenguatge de Signes (LOGSE) Lingüística general Bàsica 6 ECTS 1
Lingüística aplicada Bàsica 6 ECTS 1
Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Pensament contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Total ECTS que es poden convalidar: 24
Tècnic Superior en Mediació Comunicativa (LOE) Lingüística general Bàsica 6 ECTS 1
Lingüística aplicada Bàsica 6 ECTS 1
Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Pensament contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Total ECTS que es poden convalidar: 24
Tècnic Superior en Audiopròtesi (LOGSE) Trastorns i exploració de l’audició Obligatòria 6 ECTS 3
Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Pensament contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Total ECTS que es poden convalidar: 18
Tècnic Superior en Audiologia Protèsica (LOE) Trastorns i exploració de l’audició Obligatòria 6 ECTS 3
Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Pensament contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Total ECTS que es poden convalidar: 18
Tècnic Superior en Integració Social Comunicació augmentativa Obligatòria 6 ECTS 4
Antropologia Bàsica 6 ECTS 1
Pensament contemporani Bàsica 6 ECTS 2
Psicologia social Bàsica 6 ECTS 1
Ètica i deontologia Obligatòria 6 ECTS 5
Total ECTS que es poden convalidar: 30

blanquerna logo rounded

Excelencia es futuro