Blanquerna Universidad Ramon Llull

Buscador

  • Estudios ( 0 )
  • Noticias ( 0 )
  • Profesores ( 0 )
  • Resto de la web ( 0 )
Eva Liesa Hernández

Eva Liesa Hernández

[email protected]

Formación académica

2004 | Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Doctorat en Psicologia

1999 | Universitat Autònoma De Barcelona | Assessorament Curricular en l’àmbit de les estratègies d’ensenyament i aprenentatge

1997 | Universitat De Barcelona | Posgrau Fonaments Clínics en la Pràctica Psicopedagògica

1996 | Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Llicenciatura de Psicopedagogia (2n cicle)

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull | Llicenciatura de Psicologia

Perfil profesional

Cargos de dirección, gestión o coordinación

2019 - Actualidad | FPCEE Blanquerna | Comissió Acadèmcia Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l'Educació

2017 - Actualidad | Revista de Psicopedagogia i Orientació | Consell de Redacció | Consell de Redacció

2015 - Actualidad | Red Española de Docencia Universitaria (REDU)

2015 - Actualidad | Association for Teacher Education in Europe (ATEE) | Membre

2007 - Actualidad | European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) | Membre

Experiencia profesional

2018 - Actualidad | FPCEE Blanquerna | Coordinadora Diploma d’Especialització Universitària en Pràctiques Fonamentades per a la Innovació Educativa | Responsable acadèmica

2013 - Actualidad | FPCEE Blanquerna | Coordinadora del Servei d'Assessorament i Innovació Psicopedagògica | Responsable gestió formació a entitats i projectes de transferència

2012 - 2017 | FPCEE Blanquerna | Coordinadora Àrea Psicologia Educativa | Coordinadora

2009 - 2012 | FPCEE Blanquerna | Directora Grau Educació Infantil | Responsable acadèmica

Experiencia internacional

2017 - 2018 | Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia) | Asesora | Asesora de docencia universitaria

Publicaciones

Liesa, E. (2022). El pan nuestro de cada día: comprender la información. . Ministerio de Educación y Ciencia.

Liesa, E i Mayoral, P (2022). Pot haver innovació sense recerca?. Àmbits de psicopedagogia i Orientació.

Badia, A. (Coord); Álvarez, I.; Carretero, I.; Liesa, E., & Becerril, L (2012). Estrategias y competencias de aprendizaje en educación.. Síntesis. .

Liesa, E. i Castelló, M (2005). Búsqueda y comprensión de la información a partir de un texto escrito ¿para qué?. Aula de Innovación Educativa.

Liesa, E. i Castelló, M (2005). La discussió metacognitiva per aprendre a estudiar a l'ESO. Revista de Didàctica de la Llengua i de la Literatura.

Liesa, E. i Castelló, M (2004). L'estudi de textos expositius a l'ESO. Suports. Revista Catalana d'Educació Espcial.

Impartición reciente

Grados y dobles grados

Bases de intervención psicopedagógica: Bases de intervención psicopedagógica y prácticum interno Grado en Psicología

Doctorados y Másteres Universitarios

Asesoramiento psicopedagógico y marco de actuación Máster Universitario en Psicopedagogía

Innovación pedagógica y gestión curricular: nuevas orientaciones para el desarrollo de las competencias Máster Universitario en Liderazgo de la Innovación Pedagógica y Dirección de Centros Educativos

Grupos de investigación

Investigadora responsable | Seminario Interuniversitario sobre Identidad y Nuevas Trayectorias Educativas (SINTE) Institut de Recerca en Psicologia, Aprenentatge i Desenvolupament (Re-Psy)

logo

Excelencia es futuro