ST0V0AV

XavierSantVilella

xaviersv1@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport