CS0X1QI

MarionaCorcellesSeuba

marionacs@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Diploma d'Especialització Universitària en Metodologies Innovadores a l'Escola

Mencions als graus de FPCEE

Doctorat en Comunicació

Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Primària

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes. Anglès.

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes.MOTI-1

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries