CO0O0ZS

Maria IsabelCanoOrtiz

maribelco@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Psicopedagogia

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes.MOTI-1

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Grau en Educació Primària

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes. Anglès.

Grau en Educació Infantil