GZ0D0SR

MariaGonzálezDavies

mariagd@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes.MOTI-1

Màster Universitari en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes. Anglès.

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

MU en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès a l'Educació Infantil i l'Educació Primària