IA0I0AA

Maria CarmeIsantaIsanta

mcarmeii@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Grau en Psicologia

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans