LS0F0HA

MarcLlinàsFolch

marclf@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Màster Universitari en Gestió d'Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management)

MU en Formació del Professorat d'ESO i Batxillerat, FP i Ensenyament d'Idiomes (especialitat Educació Física)

Grau en Gestió Esportiva

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE