FO0S0AA

MarcFrancoSola

marcfs@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Grau en Educació Infantil

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Educació Primària

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Diploma d'Especialització Universitària en Metodologies Innovadores a l'Escola