JA0G0AA

Cristina IsabelJaraGarcia

cristinaijg@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans