BS0W0XN

AnnaBalcellsBalcells

annabb0@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Grau en Educació Infantil

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1

Màster en Atenció Precoç i Família