BS0W0XN

AnnaBalcellsBalcells

annabb0@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Grau en Educació Infantil

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva.MADI-1

Pla d'Estudis de Mobilitat FPCEE

Màster en Atenció Precoç i Família

Grau en Educació Primària (Itinerari Anglès)