Escuela de Verano

 


Presentació

Benvinguts a la 42ena Escola d'Estiu de Formació de Mestres Blanquerna, que organitzem conjuntament amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i que altre cop tornarà a ser 100% en línia.

Tots els cursos seran de 30h de durada i començaran el dia 1 de juliol de 2021. 

Enguany oferim un total de 30 propostes formatives que treballen tot tipus de matèries les quals podeu consultar en l'oferta formativa.

Enguany, a cada curs, podreu trobar-hi un pla de treball on el professor detalla com i quan es desenvoluparà el curs i així saber, per exemple, els moments sincrònics de les sessions i les activitats més significatives que conformaran el curs tals com: visionat de vídeos, vídeoconferències i sessions sincròniques, realització de treballs col·laboratius, lectures, creació de suros virtuals, participació en fòrums, etc.

Blanquerna vol agrair l'esforç dels docents que any rere any proposen cursos per poder realitzar en aquest espai formatiu i que de ben segur que mantindran els alts estàndards de qualitat que ens caracteritza i sobretot aquells aspectes vivencials, propers i humans propis de les nostres formacions. 

Us esperem a Blanquerna 
Equip organitzador de l'Escola d'Estiu Blanquerna 2021 


Funcionament en línia i horaris

Els cursos de l’Escola d’Estiu Blanquerna alternaran les estones de treball sincrònic amb el professor i els companys i les estones de treball autònom individual o en grup. Cada professor establirà, en funció de la matèria i de les dinàmiques docents, un equilibri entre aquestes dues modalitats i que es concreta en el pla docent que es pot trobar en la web de cadascun dels cursos.

Les activitats es realitzaran amb el suport del Moodle de Blanquerna i de les eines de Google. Per poder-hi accedir tots els participants rebran un identificador i un correu de Blanquerna.

Tots els cursos començaran el dia 1 de juliol i, depenent del que marqui cada pla de treball, es podran allargar fins el dia 14 de juliol, moment en que hauran d’estar acabades totes les activitats proposades que conformaran el curs tals com: visionat de vídeos, vídeoconferències i sessions sincròniques, realització de treballs col·laboratius, lectures, creació de suros virtuals, participació en fòrums, etc.

És important, a banda del que consta en el pla de treball publicat, totes aquestes qüestions s’aclareixin en la primera trobada amb el professor el primer dia de curs.

Per poder participar en aquestes formacions cal disposar d’un ordinador amb connexió a Internet i càmera web amb micròfon incorporat.


Inscripció i preus: 

La inscripció es podrà realitzar des del 3 de maig i fins al 27 de juny de 2021.

Inscripció en línia: 

Per realitzar la inscripció de manera virtual, s'ha de seleccionar algun dels cursos que es mostren a la part inferior d'aquesta pàgina web. Quan s'obri la nova pàgina del curs triat, s'ha d'anar a l'apartat "Accés a la plataforma d'inscripció en línia"

Preus d'inscripció: 

El preu de la inscripció serà de 85€ i dóna accés a 30 hores de formació (1 curs).

 


Contacte:

Contacte general: fpceefctp@blanquerna.edu

Informació sobre els cursos: sioefpcee@blanquerna.edu 

Qüestions i problemes relacionats amb la matrícula: FPCEESecretariaacademica@blanquerna.edu 


Altres informacions:

Cal tenir presents les següents informacions/recomanacions:

  • Segons l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, aquest curs està considerat com a formació permanent del professorat no universitari.
  • Per obtenir el certificat corresponent cal realitzar totes les activitats en línia proposades.
  • Només es retornarà l’import de la inscripció en cas d’anul·lació dels cursos per part de l’organització. 
  • Per a la realització dels cursos caldrà un mínim de 10 persones.
  • La preinscripció i/o la matrícula podran romandre obertes fins el termini indicat o fins exhaurir les places disponibles.
  • Els estudiants de la FPCEE Blanquerna podran demanar el reconeixement de crèdits. Demaneu-ne més informació a la Secretaria de l’Escola d’Estiu.
  • Un cop feta la matrícula al curs, no es permetrà cap canvi. És responsabilitat de l'inscrit realitzar-la correctament.  

Equip organitzador: 

Jordi Simón Llovet. Coordinador de Formació Continuada i Títols Propis.
Agnès Salvador i Junyent. Tècnica de Formació Continuada i Títols Propis.
Núria Sonet Fernàndez. Tècnica de Formació Continuada i Títols Propis.

Amb el suport de les àrees de coneixement de la Facultat i Secretaria Acadèmica.

Amb el suport del Departament d'Educació:

Webinars gratuïts Microgestió:

L'Escola d'Estiu Blanquerna 2021 i Microgestió us conviden als participants a l'Escola d'Estiu 21 a dos webinars sobre programació i Robòtica i Accessibilitat i inclusió. Consulteu el programa.


Oferta formativa: