MP0M0PE

PereMasipMasip

peremm@blanquerna.edu
Titulaciones/Asignaturas

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme

Màster Universitari en Ficció en Cinema i Televisió. Producció, Guió i Realització

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Grau en Comunicació Audiovisual

Doctorat en Comunicació

Màster Universitari en Producció i Comunicació Cultural

Màster Universitari en Comunicació Política i Social

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Màster Universitari en Estratègia i Creativitat Publicitàries

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Màster Universitari en Direcció d'Art en Publicitat.MARP-1 MARR-1

Màster Universitari en Periodisme Avançat. Reporterisme